Sobota 9. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kam po základní škole, když se chci stát profesionálním hasičem ?

Po ukončení základní školy se každý rozhoduje čím by v životě chtěl být. V České republice vzrostl v posledních letech vysoký počet středních škol se zaměřením na požární ochranu, proto Vám v tomto článku přineseme několik informací o těchto středních školách.

Nad tímto rozhodnutím zbývá do přijímacích zkoušek ještě několik měsíců, je však dobré předběžně si uvědomit, co by člověk v životě rád dělal. Proto Vám jako hasičský server Požáry.cz přinášíme pár informací o několika těchto školách, které Vám napomohou k životnímu rozhodnutí.

V České republice se v posledních letech rozrostl celkem vysoký počet středních škol, na kterých naleznete obory se zaměřením na požární ochranu, proto se o těchto školách zmíníme a pokusíme se Vám přinést podrobnější informace. Jen podotknu, že o tyto obory je celkem vysoký zájem, většinou se na těchto středních školách otevírá pouze jedna třída (cca 30–34 žáků).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Snad největší tradici má Střední škola požární ochrany ve Frýdku Místku , tato škola je přímo součástí Ministerstva vnitra ČR. V roce 1991 bylo zavedeno čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol jako forma nepřetržité a systematické přípravy na výkon povolání. Kolem roku 2004 byl tento obor pozastaven. Rozhodnutím generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR denní studium mládeže od školního roku 2006–2007 opět pokračuje.

Druhou školou je Střední škola stavební a energetická v Chomutově (dříve Integrovaná střední škola energetická), která je sloučena v jedné budově s Odborným učilištěm požární ochrany MV, kde naleznete obor Strojník požární techniky. Výhody této školy jsou, jak jsem se již zmínil, že sídlí ve stejné budově s OUPO MV a tak veškeré kurzy nástupního odborného výcviku probíhají v areálu. Přitom v rámci školy jsou povinné odborné praxe v dílnách, kdy v prvním ročníku probíhá praxe v Kovo a ve zbylých vyšších ročnících studenti probírají automobily, tak jako na oboru automechanik. Ve třetím ročníku je součást studia získání řidičského průkazu skupiny B, C kdy většinou z poloviny škola na skupinu C přispívá. Ve čtvrtém ročníku je pak součástí praktické maturity strojnický kurz. Celý nástupní odborný výcvik je rozdělen do těchto čtyř let studia a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky splňuje student podmínky pro výkon u HZS ČR. Na internátě, je také kroužek požárního sportu, kde se může každý přihlásit.

Další podobnou školu je Střední škola techniky a služeb v Karviné . Čtyřletý obor připravuje žáky pro výkon středních řídících a technických funkcí v Hasičském záchranném sboru ČR, HZS podniků, pro službu, jejíž součástí provozování je nezbytná požární ochrana, která je zaměřena na strojní službu jednotek požární ochrany v organizačním a operativním řízení. Součástí vzdělání je získání řidičského průkazu sk.B+C. V průběhu studia studenti vykonávají nástupní kurz na Odborném učilišti MV PO ve Frýdku – Místku. Po úspěšném absolvování studia a nástupu na útvary PO získají potvrzení o absolvování kurzu strojníka PO. Také absolvují základní výcvik hasiče v lezecké technice a v ovládání zásad první pomoci. Absolventi najdou uplatnění nejenom u profesionálních útvarů PO, ale i v podnikových útvarech, případně na úsecích BOZP a ve sféře automobilového průmyslu.

Další známou školou je Střední odborná škola a střední odborné učiliště Dubno Příbram . Část teoretické výuky od druhého ročníku probíhá v prostorách požárního útvaru Hasičského záchranného sboru v Příbrami a žáci každoročně absolvují speciální kurz v odborném učilišti Ministerstva vnitra v Borovanech. V praktické části výuky se žáci zaměřují v prvním ročníku na základy ručního zpracování kovů. V dalších ročnících pracují obdobně jako automechanici na vyhledávání závad pomocí moderních diagnostických přístrojů a na opravách jednotlivých agregátů na automobilech. Část výuky je zaměřena i na opravy požární techniky. V posledním ročníku se žáci seznamují se základy strojního obrábění, svařování plynem a elektrickým obloukem.

Poslední školou, která otevřela stejný obor Strojník požární techniky je Střední odborné učiliště Dubí v Kladně . Náplň studia je téměř stejná, jako u ostatních oborů a tento obor byl v Kladně otevřen roku 2005, vše se tedy čerstvě rozjíždí. Některé předměty se vyučují přímo na hasičské stanici v Kladně, jako např. technické prostředky. Jinak veškeré kurzy související s nástupním odborným výcvikem budou probíhat v prostorách OUPO MV Brně. Absolvent je připraven na činnost středně technických pracovníků v požární ochraně zaměřené na provoz hasičských záchranných sborů. Splňuje zákonné podmínky ministerstva vnitra pro výkon povolání u hasičských záchranných sborů.

Na níže uvedených odkazech naleznete podrobnější informace, popřípadě dny otevřených dveří.

www.ssinte-karvina.cz SŠINTE Karviná

www.sospofm.cz SOŠ PO Frýdek Místek

www.sou-dubska.cz SOU Dubská Kladno

www.dubno.cz SOŠ a SOU Dubno Příbram

www.ssecv.cz SŠEaS Chomutov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpracoval: Lukáš Vejvar, Požáry.cz 
Sdílet