Pátek 22. září 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Některým hasičským záchranným sborům chybí minimální vybavení

Cílem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit hospodaření s majetkem státu a s peněžními prostředky při zabezpečení činnosti Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) automobilní a speciální mobilní technikou (AT).

Nejvyšší kontrolní úřad/Tisková zpráva – 23. listopadu 2007

Jednotkám požární ochrany kontrolovaných součástí HZS ČR chyběla do minimálního vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany (stanoveného vyhláškou o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany) AT představující finanční objem 400 milionů korun. „Chyběly zejména cisternové automobilové stříkačky, automobilové jeřáby, žebříky, plošiny, kontejnery a speciální technika pro likvidaci nebezpečných látek a zásahy při dopravních nehodách,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal

„U kontrolovaných součástí HZS ČR bylo asi 45 % AT starší než 13 let, přitom u HZS krajů to bylo téměř 50 %. Nejvyšší podíl nejstarší techniky byl u cisternových automobilových stříkaček, automobilových žebříků a automobilových plošin. V letech 2005 a 2006 vyřadily kontrolované součásti HZS ČR 275 kusů nepotřebné AT, z níž velká část byla bezúplatně převedena městům a obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů,“ řekl Dohnal.

U některých HZS krajů byly zjištěny nedostatky v účtování o majetku, v inventarizaci, ve vyřazování AT a při zadávání veřejných zakázek (výzva pouze jednomu zájemci či stanovení technické specifikace konkrétním určením výrobku i výrobce). U generálního ředitelství bylo zkontrolováno 26 veřejných zakázek na pořízení AT s předpokládanou cenou přes 45 milionů korun, u HZS krajů 113 veřejných zakázek s předpokládanou cenou více než celkem 278 milionů korun.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 a 2006, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období do ukončení kontroly. Kontrolovanými osobami bylo Ministerstvo vnitra (MV), kde byla kontrola provedena u generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (generální ředitelství), Hasičského záchranného sboru (HZS) krajů Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského, Jihomoravského a Olomouckého.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2007 pod číslem 07/01. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Ladislav Zeman.

Ilustrační foto: TÚPO

Radka Burketová
tisková mluvčí NKÚ

Převzato z webu Nejvyššího kontrolního úřadu

-wap-
Sdílet