Úterý 18. května 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

FOSFA hledá posily pro svůj tým hasičů, který si stanovil náročný cíl: stát se nejlepší jednotkou v Jihomoravském kra­ji

Být hasičem, je posláním sloužit veřejnosti. Jednotka dobrovolných hasičů společnosti FOSFA chce dostát svému poslání co nejlépe. Rozhodla se tedy k závazku, stát se nejlepší hasičskou jednotkou v kraji a vedení společnosti toto rozhodnutí podporuje.

Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy je ohrožen náš život, zdraví nebo majetek. V těchto krizových situacích se můžeme spolehnout na pomoc integrovaného záchranného systému, který je tvořen hasiči z povolání, policií a záchrannou službou. Neméně důležitou součástí IZS jsou sbory dobrovolných hasičů.

Všem jde o jedinou společnou věc, rychle a kvalitně pomoci těm, kteří se dostali do krizové situace a je ohroženo jejich zdraví, život nebo majetek.

Z tohoto důvodu má břeclavská společnost Fosfa vlastní hasičskou jednotkou, kterou tvoří 8 hasičů z povolání a 26 dobrovolných hasičů. Základním posláním jednotky sboru dobrovolných hasičů Fosfy a.s. je chránit životy, zdraví a majetek vyhledáváním a odstraňováním bezpečnostních a požárních rizik a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o požár, ekologickou havárii či první pomoc.

Společnost si uvědomuje důležitost jednotky, a proto se rozhodla investovat do nákupu nové cisternové automobilové stříkačky a technických prostředků, jako jsou ekologické ucpávky a zároveň rozšířit vybavení pro efektivní poskytnutí první pomoci. Samozřejmě ani to nejlepší vybavení nepřinese při zásahu požadovaný efekt, pokud není obsluhováno kompetentními, odborně a fyzicky zdatnými členy jednotky, zkrátka těmi nejlepšími.

Každý, kdo se tedy chce stát členem jednotky sboru dobrovolných hasičů Fosfa, musí projít náborovým procesem, který zahrnuje přezkoušení z fyzické a psychické zdatnosti. Splněním těchto podmínek se uchazeč stává členem jednotky a vzniká mu nárok na měsíční odměnu 1.000,– Kč k jeho tarifní mzdě.

Zároveň byl zaveden systém odměňování dobrovolných hasičů založený na diferenciaci, čili rozčlenění dobrovolných hasičů do skupin 20% nejlepších, 70% dobrých a 10% slabších. Každý měsíc po dobu 6 měsíců dostává dobrovolný hasič ve skupině 20% nejlepších navíc 1.500,– Kč k základní měsíční odměně, celkem tedy 2.500 Kč.

Pracovník ve skupině 70% dostává navíc 500,– Kč k základní měsíční odměně, celkem tedy 1.500,– Kč, jako ohodnocení jeho přínosu v rámci týmu. Odměna je vyplácena měsíčně po dobu půl roku, poté je každý pracovník zpětně vyhodnocen za půlroční práci. Má tak možnost ukázat své kvality, dovednosti, svůj postoj k práci a tudíž má reálnou možnost se i ze skupiny 10% slabých vypracovat k těm nejlepším. Každý tak má šanci ovlivnit a rozhodnout sám o výši své odměny.

Příležitost stát se členem jednotky sboru dobrovolných hasičů má každý ze zaměstnanců společnosti Fosfa a.s. Stejná příležitost je tak dána i zájemcům o zaměstnání ve Fosfě. Pokud byste se chtěli stát členy týmu Fosfy, navštivte webové stránky této společnosti, kde se dozvíte aktuální obsazované pozice.

Sdílet