Středa 17. července 2019, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner & VIP: Pavliš a Hartmann 970x150 #1 Hadice bílá

FOSFA hledá posily pro svůj tým hasičů, který si stanovil náročný cíl: stát se nejlepší jednotkou v Jihomoravském kra­ji

Být hasičem, je posláním sloužit veřejnosti. Jednotka dobrovolných hasičů společnosti FOSFA chce dostát svému poslání co nejlépe. Rozhodla se tedy k závazku, stát se nejlepší hasičskou jednotkou v kraji a vedení společnosti toto rozhodnutí podporuje.

Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy je ohrožen náš život, zdraví nebo majetek. V těchto krizových situacích se můžeme spolehnout na pomoc integrovaného záchranného systému, který je tvořen hasiči z povolání, policií a záchrannou službou. Neméně důležitou součástí IZS jsou sbory dobrovolných hasičů.

Všem jde o jedinou společnou věc, rychle a kvalitně pomoci těm, kteří se dostali do krizové situace a je ohroženo jejich zdraví, život nebo majetek.

Z tohoto důvodu má břeclavská společnost Fosfa vlastní hasičskou jednotkou, kterou tvoří 8 hasičů z povolání a 26 dobrovolných hasičů. Základním posláním jednotky sboru dobrovolných hasičů Fosfy a.s. je chránit životy, zdraví a majetek vyhledáváním a odstraňováním bezpečnostních a požárních rizik a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o požár, ekologickou havárii či první pomoc.

Společnost si uvědomuje důležitost jednotky, a proto se rozhodla investovat do nákupu nové cisternové automobilové stříkačky a technických prostředků, jako jsou ekologické ucpávky a zároveň rozšířit vybavení pro efektivní poskytnutí první pomoci. Samozřejmě ani to nejlepší vybavení nepřinese při zásahu požadovaný efekt, pokud není obsluhováno kompetentními, odborně a fyzicky zdatnými členy jednotky, zkrátka těmi nejlepšími.

Každý, kdo se tedy chce stát členem jednotky sboru dobrovolných hasičů Fosfa, musí projít náborovým procesem, který zahrnuje přezkoušení z fyzické a psychické zdatnosti. Splněním těchto podmínek se uchazeč stává členem jednotky a vzniká mu nárok na měsíční odměnu 1.000,– Kč k jeho tarifní mzdě.

Zároveň byl zaveden systém odměňování dobrovolných hasičů založený na diferenciaci, čili rozčlenění dobrovolných hasičů do skupin 20% nejlepších, 70% dobrých a 10% slabších. Každý měsíc po dobu 6 měsíců dostává dobrovolný hasič ve skupině 20% nejlepších navíc 1.500,– Kč k základní měsíční odměně, celkem tedy 2.500 Kč.

Pracovník ve skupině 70% dostává navíc 500,– Kč k základní měsíční odměně, celkem tedy 1.500,– Kč, jako ohodnocení jeho přínosu v rámci týmu. Odměna je vyplácena měsíčně po dobu půl roku, poté je každý pracovník zpětně vyhodnocen za půlroční práci. Má tak možnost ukázat své kvality, dovednosti, svůj postoj k práci a tudíž má reálnou možnost se i ze skupiny 10% slabých vypracovat k těm nejlepším. Každý tak má šanci ovlivnit a rozhodnout sám o výši své odměny.

Příležitost stát se členem jednotky sboru dobrovolných hasičů má každý ze zaměstnanců společnosti Fosfa a.s. Stejná příležitost je tak dána i zájemcům o zaměstnání ve Fosfě. Pokud byste se chtěli stát členy týmu Fosfy, navštivte webové stránky této společnosti, kde se dozvíte aktuální obsazované pozice.

Sdílet
Banner hts jirny vole ne žádný slabý 970 OK