Neděle 3. března 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči potřetí školili učitele

Od začátku října do začátku listopadu letošního roku probíhala na území Libereckého kraje již třetí část školení učitelů základních a středních škol. Školení bylo svými čtyřmi tématy zaměřeno na doplnění a rozšíření problematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“.

Ta je v současnosti vyučována na základních a středních školách v rozsahu šesti vyučovacích hodin ročně. Svým obsahem plynule navázalo a doplnilo školení z jara a podzimu 2006. Garanty celého školení byly Národní institut pro další vzdělávání a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS LK zvolil pro již třetí část školení tyto následující témata:
1. Ochrana člověka za mimořádných událostí – výuka na základních a středních školách (projekty, možnosti financování, spolupráce, …),
2. Kynologie a její využití při mimořádných událostech a součinnost s ostatními složkami integrovaného záchranného systému,
3. Český červený kříž, organizace a činnost nejen při mimořádných událostech, právní předpisy pro zajištění chystaných akcí,
4. Příprava člověka k ochraně při mimořádných událostí z pohledu psychologie aneb o co tady jde.

Jednotlivá témata učitelům přednesli kvalifikovaní lektoři z řad krizového řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kynologů, Českého červeného kříže a Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Všichni přednášející vycházeli z praxe, prezentovaný materiál byl cíleně zaměřený na danou problematiku a vycházel z konkrétních situací. Úroveň přednášejících a jejich zpracovaných prezentací byla na výborné úrovni a mnoho dotazů bylo zodpovězeno během prezentací, ale i o přestávkách.

Při jednotlivých školeních byly ze strany HZS LK učitelům středních škol distribuovány příručky „Výchova a prevence v oblasti požární ochrany“ včetně doprovodného DVD nosiče a to v počtu 2 + 2 ks na jednu školu. Distribuce do škol, jejichž zástupci se školení nezúčastnili, je zajištěna cestou Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Na závěr lze konstatovat, že oproti minulým školením došlo jak ze strany organizačního zabezpečení, tak i ze strany přednášejících ke zlepšení a pozvednutí celé problematiky na výbornou úroveň. Velký dík patří přednášejícím, kteří věnovali svůj čas pro přípravu a přednes prezentací, poděkování patří rovněž NIDV a obcím za poskytnutí vhodných prostor. Velmi negativní stránkou pořádaného školení ovšem byla malá účast učitelů, která letos byla ještě menší, než v roce 2006. Výjimkou byl okres Semily.


mjr. Bc. Michal Dvořák
vedoucí oddělení ochrany
a přípravy obyvatelstva
HZS Libereckého kraje

-wap-
Sdílet