Úterý 23. dubna 2019, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Dobráci sk

Hasiči potřetí školili učitele

Od začátku října do začátku listopadu letošního roku probíhala na území Libereckého kraje již třetí část školení učitelů základních a středních škol. Školení bylo svými čtyřmi tématy zaměřeno na doplnění a rozšíření problematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“.

Ta je v současnosti vyučována na základních a středních školách v rozsahu šesti vyučovacích hodin ročně. Svým obsahem plynule navázalo a doplnilo školení z jara a podzimu 2006. Garanty celého školení byly Národní institut pro další vzdělávání a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS LK zvolil pro již třetí část školení tyto následující témata:
1. Ochrana člověka za mimořádných událostí – výuka na základních a středních školách (projekty, možnosti financování, spolupráce, …),
2. Kynologie a její využití při mimořádných událostech a součinnost s ostatními složkami integrovaného záchranného systému,
3. Český červený kříž, organizace a činnost nejen při mimořádných událostech, právní předpisy pro zajištění chystaných akcí,
4. Příprava člověka k ochraně při mimořádných událostí z pohledu psychologie aneb o co tady jde.

Jednotlivá témata učitelům přednesli kvalifikovaní lektoři z řad krizového řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kynologů, Českého červeného kříže a Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Všichni přednášející vycházeli z praxe, prezentovaný materiál byl cíleně zaměřený na danou problematiku a vycházel z konkrétních situací. Úroveň přednášejících a jejich zpracovaných prezentací byla na výborné úrovni a mnoho dotazů bylo zodpovězeno během prezentací, ale i o přestávkách.

Při jednotlivých školeních byly ze strany HZS LK učitelům středních škol distribuovány příručky „Výchova a prevence v oblasti požární ochrany“ včetně doprovodného DVD nosiče a to v počtu 2 + 2 ks na jednu školu. Distribuce do škol, jejichž zástupci se školení nezúčastnili, je zajištěna cestou Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Na závěr lze konstatovat, že oproti minulým školením došlo jak ze strany organizačního zabezpečení, tak i ze strany přednášejících ke zlepšení a pozvednutí celé problematiky na výbornou úroveň. Velký dík patří přednášejícím, kteří věnovali svůj čas pro přípravu a přednes prezentací, poděkování patří rovněž NIDV a obcím za poskytnutí vhodných prostor. Velmi negativní stránkou pořádaného školení ovšem byla malá účast učitelů, která letos byla ještě menší, než v roce 2006. Výjimkou byl okres Semily.


mjr. Bc. Michal Dvořák
vedoucí oddělení ochrany
a přípravy obyvatelstva
HZS Libereckého kraje

-wap-
Sdílet
Banner hts jirny vole ne žádný slabý 970 OK