Sobota 2. března 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prověřovací cvičení hasičů z Lužné díl 2.

Dne 2. 12. 2007 provedla JSDHO Lužné prověřovací cvičení -požár hořlavých kapalin v železničním vagonu na vlakovém nádraží v Lužné II. Na místo vyslaná JSDHO Lužná v režimu stálé zásahové pohotovosti Krajským operačním a informačním střediskem HZS Střed. kraje se sídlem v Kladně přes multifunkční modul Kanga + .

Na místo vyslána technika Liaz RTHP CAS-24 rz. RA 40–06 v počtu 1+7.
Po příjezdu na místo proveden průzkum (VZ +1), bylo zabezpečeno odklonění železniční dopravy na nejvzdálenější kolej a vypnutí blízkého eletrického sloupu s rozvodem. Nasazena dýchací technika SATURN S71/7. Průzkumem zjištěno zahoření celého vnitřního prostoru vagonu a to neznámou hořlavou kapalinou v nezjištěném množství. Na místo zásahu nasazeno dopravní vedení 1B s rozdělovačen a jeden útočný proud 2C s kombinovanou prodnicí C. U rozdělovače v přípravném postavení druhý útočný proud 2C s pěnotvornou proudnicí PP3. Při prvotním zásahu se nasadil první útočný proud 2C s kombinovanou proudnicí C na požár a ochlazení vstupních dveří vagonu. Po ochlazení vstupních dveří první útočný proud stažen k rozdělovači a po té nasazena pěnotvorná proudnice SP 20 na likvidaci požáru neznámé kapaliny vnitřních prostorách vagonu. VZ nařídil přeskupení sil a prostředků: na zásah nasazena pěna , první útočný proud 2C s pěnotvornou proudnicí SP 20 provedl lokalizaci a likvidaci požáru ve vnitřních prostorách vagonu a druhý útočný proud 2C s pěnotvornou proudnicí PP3 nasazen na požár a ochlazení pláště vagonu a ochlazení okolí. Požár hořlavých kapalin ve vagonu lokalizován a likvidován. Na nepřetržité zabezpečení dodávky hasiva vytvořena dálková doprava vody do techniky, použit podzemní hydrant u nádražní budovy , vytvořeno přívodní vedení 10B a nasazen hydrantový nástavec. Po likvidaci proběhl proplach celého vedení a prostředků. Doplněno hasivo do techniky a uložen použitý materiál, po té jednotka odjela na vlastní stanici Lužná

Foto: Lukáš Vejvar/Požáry.cz

Zbyněk Pochman
velitel JSDHO Lužná

-wej-
Sdílet