Středa 17. dubna 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Mokropsy

Dne 8.května 1904 byla vysvěcena ruční čtyřkolová stříkačka a téhož roku bylo rovněž za 800 Kč postaveno hasičské skladiště.

Motto:

Kde jiní selhali, Ty nemáš právo selhat,
ni práva vzdáti se, kde jiný snad se vzdal.

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Mokropsy byl založen na ustavující valné hromadě dne 19.dubna 1903.

Měl šest členů zakládajících, devatenáct činných a třicet pět přispívajících. První cvičení v uniformách se konalo 12. července a již 28. července se sbor zúčastnil své první akce a to likvidace požáru ve Vonoklasech, v počtu deseti členů, tenkrát ještě bez vlastní stříkačky.

Zápis o tomto požáru je možno vidět níže. Dne 8.května 1904 byla vysvěcena ruční čtyřkolová stříkačka a téhož roku bylo rovněž za 800,– K postaveno hasičské skladiště, dnešní kaplička u pomníku padlých, které sloužilo svému účelu celých 46 let.

Svoji motorovou dvoukolovou stříkačku získal sbor až v roce 1933 a první hasičský automobil Praga -Grand o dva roky později, v roce 1935 . Po celou tuto dobu se sbor soustředil na pomoc bližním při požárech, povodních a při samaritánské činnosti. Takto pracoval i v nelehkém období první a druhé světové války.

V roce 1945, po skončení druhé světové války, sbor získal z válečné kořisti speciální hasičské vozidlo Opel -Blitz a v témže roce se začínají svépomocně budovat garáže a společenská místnost v objektu tehdejšího státního statku. 7. května 1950 jsou tyto prostory otevřeny a sbor tak po 46 letech opustil svoji první, již prostorově nevyhovující zbrojnici. V nové pak mělo své místo i sanitní vozidlo, zakoupené ze sbírky místních občanů. Jeho provoz plně zabezpečoval hasičský sbor a pomáhal tedy spoluobčanům i v samaritánské službě. Umístění sboru v prostorech státního statku, později n.p. Fruta, se však neukázalo jako ideální, sbor zde byl pouze v nájmu, a tak v dobových zápisech můžeme po celá padesátá léta sledovat neustálé spory. Jako perličku citujme zápis ze schůze, kde jako jeden z důvodu její nízké úrovně je rovněž uveden fakt, že „výbor seděl na židlích podél zdi beze stolu, neboť místnost byla z větší části zaplněna bednami jahod“. Z těchto důvodů byla v roce 1964 zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice, která byla díky prozíravosti tehdejšího výboru postavena velmi moderně, za zmínku stojí kupř. garážová stání, která postačují i pro vozidla dnešních rozměrů. V této době se rovněž rozšiřuje vozový park o dvě vozidla Tatra 805, koncem sedmdesátých let byl Opel – Blitz nahrazen cisternovým vozem Praga V3S a ten krátce nato vozem Škoda 706 RTHP. Počátkem osmdesátých let byly T 805 nahrazeny speciálním hasičským vozidlem IFA AS 16 .

Historie sboru dobrovolných hasičů v Mokropsech je bohatá a nelze proto uvést vše. Na této stránce jsou zmíněny jen události, které daly správný směr v jeho činnosti. 0 současném životě sboru si může každý udělat svůj vlastní názor, neboť stávající činnost je velmi bohatá, tak jako aktivity předcházejících generací mokropeských hasičů.

Zde si můžete prohlédnout stránky JSDH Dolní Mokropsy
Sdílet