Neděle 1. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v Klatovech školili pedagogy

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, dnes 12. prosince 2007 organizoval v zasedací místnosti požární stanice v Klatovech školení pedagogických pracovníků. Na učitele čekalo hned několik témat.

V úvodu k účastníkům školení promluvil ředitel územního odboru HZS Klatovy plk. Jan Rayser. Pak již slovo patřilo mjr. Josefu Dleskovi. V první části zaměstnání seznámil mjr. Dlesk přítomné se zákonem č. 239/2000 Sb., dále se soustředil na objasnění pojmů jako jsou například mimořádná událost, krizové stavy, záchranné práce, likvidační práce aj. Velmi podrobně dále pohovořil o IZS, o varování, ochraně a ukrytí obyvatelstva. Nezapomněl ani na prostředky individuální ochrany, havarijní a evakuační plán, úlohu a úkoly obcí v sytému ochrany obyvatelstva.

Na téma požární prevence velmi zajímavě a poutavě hovořil mjr. Bc. Josef Grossl. Svůj výklad doplnil fotografiemi ze zásahů profesionálních hasičů územního odboru HZS Klatovy. K některým fotografiím připojil i komentář.

V závěru školení vystoupil tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje por. František Vaško. Tiskový mluvčí mimo jiné připomněl některé zásahy profesionálních hasičů. Nezapomněl ani na kuriózní zásahy. Předal pedagogickým pracovníkům rovněž některé své zkušenosti s médii. Úplný závěr obstaralo DVD ze cvičení IZS ve Velkých Hydčicích.

Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško

-wap-
Sdílet