Sobota 2. března 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči nacvičovali zásah ve Zdravotnickém ústavu Plzeň

Prověřovací cvičení Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územního odboru Plzeň, se uskutečnilo v pátek 14. prosince 2007 v době mezi devátou a desátou hodinou v ulici 17. listopadu v Plzni.Přidá­no foto.

Prověřovací cvičení Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územního odboru Plzeň, se uskutečnilo v pátek 14. prosince 2007 v době mezi devátou a desátou hodinou v ulici 17. listopadu v Plzni, v objektu Purkyňova pavilonu. Cvičení společně připravili hasiči a Zdravotnický ústav Plzeň, který v objektu sídlí.
Námětem cvičení byl požár v objektu o čtyřech nadzemních podlažích, ke kterému mělo dojít při rekonstrukčních pracích. ,,Požár“ zasáhl i provizorní schodiště mezi třetím a čtvrtým nadzemním podlažím, došlo ke zborcení vnitřních únikových cest a k značnému zakouření objektu. Část dělníků, kteří pracovali ve čtvrtém nadzemním podlaží, se soustředila na střeše, ostatní objekt opustili po schodišti. Při průzkumu došlo také ke ,,zranění“ jednoho hasiče.
Účelem cvičení byla prověrka akceschopnosti jednotek HZS při zásahu na výškovou budovu a při záchraně osob za pomoci automobilní plošiny ALP 37 Magirus. Cílem pak prověrka dojezdových časů jednotek dle poplachového plánu, prověření taktického postupu při zásahu, praktická prověrka obsluhy výškové techniky ALP 37 Magirus, prověrka pravidel radioprovozu a prověření pravidel při nasazení přetlakové ventilace.
Iluze požáru byla navozena pomocí zakuřovače. Figuranty dělalo osm studentů SPŠD Plzeň obor požární prevence. Do záchranných pracích bylo zapojeno kolem patnácti profesionálních hasičů ze stanic Pobřežní a Košutka. Zasahující měli k dispozici tři automobilní cisterny a automobilní plošinu.
Nacvičovalo se vyhlášení požárního poplachu, průzkum, nasazení útočného proudu a přetlakové ventilace, záchrana osob pomocí záchranného rukávu z automobilní plošiny a záchrana zraněného hasiče za pomoci speciálních nosítek a automobilní plošiny. Pomocí záchranného rukávu bylo ze střechy evakuováno pět figurantů, představujících dělníky..

Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško-swo-
Sdílet