Pondělí 4. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičská škola ve Frýdku Místku slaví 40 let od svého vzniku

Práce hasičů a pracovníků v oblasti požární ochrany vyžaduje stejně jako každá jiná odborná činnost patřičné znalosti, poznatky a dovednosti. A právě proto vznikla před čtyřiceti lety ve Frýdku-Místku škola zabývající se touto oblastí. V současnosti je jedinou střední odbornou školou a vyšší odbornou školou požární ochrany v České republice.

A i dnes se významnou měrou podílí na přípravě a vzdělávání odborníků pro potřeby složek integrovaného záchranného systému.

Podstatná část dnešních příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR a pracovníků požární ochrany prošla třídami právě této školy, mnozí z nich zastávají v požární ochraně významné funkce.
Těžištěm výuky je vzdělávání dospělých, v současnosti výhradně dálkovou formou studia při zaměstnání. Od školního roku 2006 – 2007 z rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR opět pokračuje i čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol, zavedené v roce 1991 jako forma nepřetržité a systematické přípravy na výkon povolání.

Zřizovatelem Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku je Ministerstvo vnitra České republiky a škola je nedílnou součástí Hasičského záchranného sboru ČR.

Historie školy
Škola požární ochrany Ministerstva vnitra ve Frýdku-Místku vznikla, jako první vzdělávací zařízení svého druhu u nás, 1. září 1967. Zpočátku pořádala pouze odborné kurzy pro pracovníky požární ochrany, o dva roky později již zahájila dvouleté pomaturitní studium požární ochrany, které umožnilo lidem se středoškolským vzděláním získat odbornost v oboru.
V roce 1977 bylo zahájeno dvouleté středoškolské denní studium s maturitou, určené pro posluchače z praxe. Setkalo se s velkým zájmem, a proto škola v roce 1979 zahájila ještě tříleté dálkové studium s ročním přípravným kurzem. V roce 1983 byl přípravný kurz zrušen a tato forma studia se prodloužila na čtyři roky.
V dubnu 1985 byla zřízena Střední škola požární ochrany se sídlem ve Frýdku- Místku.
Výrazná změna nastala v roce 1991, kdy bylo zahájeno čtyřleté denní studium mládeže v oboru Požární ochrana a do školy poprvé přišli absolventi základních škol. Jejich studium je mělo kvalitně připravit na zásahovou činnost v jednotkách požární ochrany.
Pro absolventy technických učebních oborů byl v roce 1996 zahájen další typ studia,
tzv. nástavbové studium.
V roce 2002 přibyl ke stávající činnosti školy další stupeň vzdělání – vznikla Vyšší odborná škola požární ochrany, která zahájila výuku v září téhož roku. Studium vzdělávacího programu vyšší odborné školy – Prevence rizik a záchranářství absolvovaly již tři ročníky studentů, absolventi získali titul diplomovaných specialistů. V letošním roce skončilo zkušební období tohoto vzdělávacího programu a v současné době probíhá na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy řízení o prodloužení jeho akreditace.
Za čtyřicet let existence školy ji navštěvovalo celkem 15 786 studentů a posluchačů kurzů.

Oslav čtyřicetiletého výročí školy se koncem listopadu 2007 zúčastnil i generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, který ve svém vystoupení mimo jiné řekl: „Před čtyřiceti lety začalo budování základů inteligence v oboru požární ochrany, bez které bychom nedosáhli tak vysoké prestiže, kterou dnes máme.“

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany
ve Frýdku-Místku je na internetu k nalezení na adrese www.sospofm.cz

Bc. Anna Chrásková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-wej-
Sdílet