Sobota 2. března 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Informační kampaň „Bezpečné cestování“

V prosinci 2007 byla odstartována preventivně informační kampaň „Bezpečné cestování“, kterou organizuje Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Dopravním podnikem města Hradce Králové, a. s.

Cílem této kampaně, která je součástí jednotného celorepublikového projektu, je zvýšit informovanost občanů cestujících v prostředcích hromadné dopravy a prohloubit jejich povědomí o možných nebezpečích a správném jednání v případě ohrožení nebo krizové situace.

V rámci kampaně bylo umístěno 400 kusů informačních letáků na reklamní plochy v autobusech a trolejbusech městské hromadné dopravy v Hradci Králové.

V první fázi kampaně jsou občané vizuálně poutavou a zároveň obecně srozumitelnou formou upozorňováni na to, jak se zachovat v případě nálezu podezřelého zavazadla, co dělat v případě požáru a jak volat na tísňovou linku 112.

Linka 112
V případě hrozícího nebezpečí nebo vzniku mimořádné události volejte tísňovou linku 112 a uveďte:

 co se stalo
 kde se to stalo
 jméno a telefonní číslo

Co dělat v případě požáru

 chránit si dýchací cesty
 pokusit se uhasit požár nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření
 v rámci svých možností poskytnout pomoc ostatním
 co nejrychleji opustit zasažený prostor
 přivolat hasiče

Jak chránit dýchací cesty v případě požáru nebo kouře

 nos i ústa si chraňte jakoukoliv textilií (např. složeným kapesníkem, šálou, svetrem apod.)
 textilii pokud možno navlhčete, zvýšíte tím její filtrační účinnost
 pohybujte se co nejníže u země, je tam menší koncentrace zplodin
 co nejrychleji opusťte zakouřený prostor

Co dělat v případě nálezu podezřelého zavazadla

 zavazadlo neotvírejte ani nepřemisťujte
 nález ohlaste pracovníku hromadné přepravy
 jestliže není nikdo, komu nález ohlásit, volejte tísňovou linku a řiďte se pokyny operátora


mjr. Ing. Petr Zeman
vedoucí oddělení
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS Královéhradeckého kraje


por. Bc. Martina Žahourková
tisková mluvčí
HZS Královéhradeckého kraje


-swo-
Sdílet