Sobota 9. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičské muzeum navštívilo 11 tisíc lidí

Téměř 11 300 lidí navštívilo v uplynulém roce 2007 Hasičské muzeum v Ostravě-Přívoze, které zahajuje čtvrtý rok své činnosti. Muzeum bylo otevřeno v květnu 2005 a je v Moravskoslezském kraji dosud jediné svého druhu.

S podporou města Ostravy jej provozuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. V premiérové „neúplné“ sezoně roku 2005 jej navštívilo přes 2000 lidí, o rok později dvojnásobek, za rok 2007 to bylo již přes 5000 malých i velkých zájemců o hasičskou historii. Letošní větší zájem byl dán hlavně tím, že muzeum je i přes skromné prostředky na reklamu přece jenom známější a jeho obliba pomalu, ale jistě roste. Někteří nadšenci z řad dospělých i dětí už muzeum navštívili několikrát.

Desítky návštěvníků se přišly podívat v závěru roku 2007 na nový klenot muzea – historický hasičský vůz tatra NW typ K z roku 1910, který do Ostravy zapůjčilo Technické muzeum Tatra Kopřivnice a který stojí na konci prohlídky vedle dvou koňských stříkaček. Návštěvníky může nalákat také nová lezecká expozice s několika věrnými figurínami, která je téměř před dokončením – přibližuje záchranu osob hasiči-lezci ze studny, ze stromu a travers hasičského záchranáře se zachraňovaným dítětem.

Mezi návštěvníky byli v roce 2007 jak Ostravané, tak obyvatelé Moravskoslezského kraje, celé České republiky i zahraniční návštěvníci. Z těch se v muzeu objevili například účastníci zářijového Mistrovství Evropy v požárním sportu, které se konalo v Ostravě, a výpravy dobrovolných hasičů především z Německa, které přijely na severovýchod ČR navštívit své partnerské obce.

Rekordních šest stovek lidí přišlo do muzea v sobotu 14. dubna 2007, kdy se v Ostravě-Přívoze konala komentovaná procházka zdejšími historickými ulicemi a pamětihodnostmi, nazvaná Ostravské kolečko. Vstup do muzea byl zdarma, stejně jako v pátek 13. dubna v rámci Dne požární bezpečnosti.

Prohlídkami exponátů a poslechem videopořadů stráví návštěvníci minimálně hodinu ve vkusně upravených prostorách muzea. Zvláště premianti si v posledních dvou letech oblíbili období po předávání pololetních a červnových vysvědčení, kdy mohou přijít do Hasičského muzea zdarma, pokud se pochlubí vysvědčením se samými jedničkami. Vedle prohlídky zde dostanou dárky s hasičskou tematikou a ještě sem mohou přivést své rodiče či prarodiče, kteří mají vstupné poloviční.

Lidé také bývají příjemně překvapeni zajímavým vyprávěním dvou zkušených průvodců, kteří prožili ve službách profesionálních a dobrovolných hasičů několik desetiletí. Na každou skupinu si najdou dost času, nepohrdnou ani jednotlivci. A především u dětí nezapomenou na různé „kontrolní“ otázky…

Muzeum je skryto v méně známé Zákrejsově ulici na okraji Ostravy-Přívozu. Zájemci jej mohou najít v této malé ulici za katolickým kostelem na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze v sousedství Archivu města Ostravy. Bližší informace lze nalézt na domácí stránce krajského hasičského sboru www.hzsmsk.cz
(odkaz je vpravo nahoře), nebo přímo na http://muzeum.hzsmsk.cz

Muzeum v rekonstruovaném secesním domě z roku 1905, kde vždy sídlili hasiči, je otevřeno od úterý do soboty – během pracovního týdne od 9 do 17 hodin, v sobotu a o svátcích od 9 do 13 hodin. Dospělí zaplatí za prohlídku třicet korun, děti polovinu, slevy jsou i na rodinném vstupném. V případě větších exkurzí je možno dohodnout individuální termín i skupinové vstupné. V roce 2007 bylo naposledy otevřeno v sobotu 29.12., v roce 2008 bude poprvé otevřeno ve středu 2.1.

Expozice je rozdělena do sedmi tematických částí. První část Hasičské modely je tvořena modely aut a hasičské techniky, ukázkou namodelovaných situací, například požáru hotelu, úniku nebezpečných látek či dopravní nehody. Součástí jsou také statistiky související s těmito zásahy. V expozici jsou také desítky sběratelských modelů hasičských aut nejrůznějších značek, techniky, nášivek a předmětů, které napovědí, jak velkou fantazii má sběratelská vášeň.

Druhá část Historie hasičství představuje historické předměty, které hasiči od svých počátků používali, jak sošky svatého Floriána, patrona hasičů, uniformy, přilby, sirény, slavnostní šavle a sekerky, krásně zdobené prapory, tak dokumenty, pozvánky na veřejné akce a přehlídky a cvičební řády.

Třetí část Multimediální prezentace se odehrává kinosále s velkoplošnou projekcí, kde se promítají filmy natočené při skutečných zásazích hasičů – likvidace požárů, vyprošťování zrněných při dopravních nehodách, likvidace úniku nebezpečných látek a dalších akcí. Film o Centru tísňového volání Ostrava vysvětluje proces spolupráce jednotek integrovaného záchranného systému.

Čtvrtá část Chemicko-technické vybavení představuje dýchací přístroje, ochranné obleky, sorbentové materiály a měřící přístroje. Návštěvníci si mohou ochranné prostředky vyzkoušet. Novou částí (5.) je o patro níže Ukázka lezecké techniky.

Hned v sousedství je připravena (6.) Ukázka záchrany osob u dopravní nehody, která přibližuje spolupráci při nehodě v rámci integrovaného záchranného systému. Velký zájem hlavně těch mladších návštěvníků budí poslední, sedmé oddělení Historická hasičská technika, kterou tvoří přehled vzniku a vývoje hasičské techniky, především hasičských stříkaček. Obsahuje více než tři desítky exponátů. V této části si může návštěvník vyzkoušet, jak probíhala likvidace požáru v 19. století.

Největší zájem je jak o modely a simulované ukázky zásahů, tak o točení klikou ruční sirény, jiné nadchnou hasičské prapory z konce 19. století, většinu historické stříkačky či sošky svatého Floriana.

Hasičské muzeum sídlí v citlivě rekonstruované o dostavěné secesní budově v Zákrejsově ulici, postavené obcí v roce 1905. Již od počátku sloužila hasičům. Až do roku 1919 zde bylo v prvním nadzemním podlaží sídlo německého dobrovolného sboru hasičů, ve druhém byla umístěna Přívozská spořitelna.

V roce 1919 byl vystřídán německý sbor nově založeným českým sborem dobrovolných hasičů, který již užíval celý objekt včetně prostor bývalé spořitelny. Více než šedesátiletá historie sboru dobrovolných hasičů v Přívoze byla uzavřena v roce 1980, kdy byl sbor zrušen.

Objekt pak byl užíván Městskou inspekcí požární ochrany v Ostravě pod názvem Kabinet požární ochrany a sloužil především jako školící středisko k pořádání seminářů, školení a dalších akcí s požární tématikou. Právě do tohoto období se datuje vznik první expozice historických technických prostředků a dokumentů. Tato expozice byla vybudována svépomocí příslušníky Městské inspekce požární ochrany.

V letech 2003 a 2004 bylo muzeum rekonstruováno a dostavěno do dnešní podoby. Investorem celé akce bylo Statutární město Ostrava. Záměrem bylo vytvořit důstojné prostředí, které bude dokumentovat odborné i laické veřejnosti historii požární ochrany v Ostravě, vývoj technických prostředků a činnost hasičů, což se podle názoru mnoha návštěvníků podařilo.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje

-wej-
Sdílet