Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Luženští dobráci na stáži u profíků

Dne 23. 12. 2007 jednotka SDHO Lužná sloužila stáž (24 hod.) na směně A na stanici Rakovník. Na služební stáž byla vyslána technika Š 706 RTHP CAS-25 + VTA 60 v počtu 1+6. Ze své stanice vyjela na stanici Rakovník v 6.30hod. provedla společný nástup se směnou A v 7 hod. a rozdílení.

Pro jednotku byla tato stáž zaměřena na vyprošťování osob z dopravních prostředků po dopravní nehodě za použití hydraulické vyprošťovací soupravy.
V dopoledních hodinách proběhla teoretická část zaměřena na BOZP, taktiku činnosti při dopravní nehodě v případě ohrožení života a zdraví osob, poskytnutí první pomoci zraněným osobám při DN. Metodika byla rozdělena na několik bodů: příjezd na místo události, postavení techniky u DN – nárazníkové postavení techniky,ohled na možné exploze nebo nutnost hašení dopravních prostředků. Zajištění místa nehody použití reflexních dopravních kuželů.Průzkum na místě události: počet a druh vozidel, množství a věk zraněných osob, okolí DN, možnosti vzniku požáru, únik provozních kapalin atd. Jednotka byla seznámena s různým umístěním akumulátorů a nutnosti jejich odpojení a zabránění požáru a iniciace, nasazení trojí ochrany na místě DN, důkladně byla probrána i stabilizace vozidel. Dále vysvětleno možné nebezpečí při DN vozidel s pohonem LPG a nebezpečí zranění při manipulaci s vozidly vybavenými airbagy. Po té probrána taktiky vyprošťování a to různé způsoby odstranění předních, zadních dveří, částečné nebo celé odstranění střechy vozidla, dále odtlačení přístrojové desky vozidla, samotné vyproštění zraněných osob za použití Rautekova hmatu, poskytnutí první pomoci, fixace krční páteře a další možnosti fixace zraněných osob. Tato část byla zvládnuta dopoledne a po té se odjelo na praktický výcvik a vyprošťování, bylo zajištěno na výcvik pět vozidel. Na výcvik použita technika HZS Středočeského kaje – stanice Rakovník Scania CAS-24 s hydraulickou vyprošťovací soupravou zn. Lukas. Tato část byla pro jednotku nejlepší a nejkvalitnější přípravou na samotný skutečný zásah, sami si vyzkoušeli práci a problémy při této činnosti. Jednotka tuto část zvládla a nakonec proběhl výcvik na dodávkovém vozidle japonské výroby, které jednotka také zvládla a pořídila fotografii na své PF 2008. Po výcviku byla ošetřena technika doplněno PHM a jednotka prováděla na stanici Rakovník další část plánovaného výcviku – práce hasiče ve výškách a nad volnou hloubkou, práci za použití lezecké techniky. V odpoledních hodinách byl jednotce HZS Střed. Kraje –stanice Rakovník a JSDHO Lužná –kat. JPO II. vyhlášen požární poplach a jednotky společně vyslány na požár nízké budovy v obci Lužná. Po společném zásahu se navrátili zpět na stanici Rakovník,techniku doplnili a ošetřili použitý materiál. V 7.00 dne 24. 12. 2007 se jednotka SDHO Lužná vrátila na vlastní základnu. Za rok 2007 byla jednotka vyslána k 70 zásahům OPIS HZS Střed. kraje se sídle v Kladně. Jinak bychom touto cestou chtěli poděkovat a popřát vše nejlepší do Nového roku 2008 všem profesionálním i dobrovolným hasičům, redakci www.pozary.cz, HZS Střed.kraje – stanice Rakovník směně A, B, C za vzájemnou spolupráci při zásazích, možnost společného výcviku a umožnění stáží, p.Ing.kpt.Karlu Jelínkovi veliteli stanice Rakovník HZS Střed. kraje.

Zbyněk Pochman
velitel jednotky
SDHO Lužná (JPO II)

-wej-
Sdílet