Neděle 26. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Rozsáhlý požár skladu starých pneumatik u Bojkovic

Rozsáhlý požár skladu starých pneumatik u Bojkovic si dnes, 4.1. 2007 vyžádal nasazení 11 jednotek požární ochrany, 18 zásahových vozů, 75 hasičů. Příčinou mohutného požáru nedbalost dělníků při práci s plynovým hořákem v areálu skladiště.

Dne 4. 1. 2008 v 11:27 hod. byli hasiči informováni o požáru skládky pneumatik u Bojkovic.

Na místo nejdříve vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uherského Brodu se dvěma cisternami a jednotky. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár skládky starých pneumatik v bývalém zemědělském družstvu mezi obcí Bojkovice a Přečkovice.

V silnějším větru se požár začal rozšiřovat a velitel zásahu si brzy povolal na pomoc další posilující jednotky. Postupně byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Na místo se začalo sjíždět 11 jednotek profesionální i dobrovolných sborů z Uherskohradiš­ťska, Zlínska a Vsetínska, celkem 18 zásahových a výjezdových aut, z toho 13 cisteren a úhrnně 75 zasahujících hasičů.

Požár vznikl v jedné z betonových kójí bývalých silážních jam družstva. Prvotní snaha hasičů o lokalizaci požáru pomocí šesti proudů vody a pěny nebyla dostatečně účinná a plameny rychle zachvátily celou plochu kóje o rozměru 10 × 50 metrů. Pneumatiky byly vyskládány do více než třímetrové výšky a z místa požáru šlehaly šestimetrové plameny a výbuchy horkých plynů.

Hasiči se v prvních hodinách soustředili na udržení lokalizace požáru, v čemž jim výrazně pomohlo samotné betonové hrazení jámy. Byly chráněny další okolní kóje s pneumatikami a další okolní hromady volně uložených starých pneumatik.

Intenzita požáru byla mimořádná. Počáteční snaha dobrovolných hasičů, při vytahování části pneumatik z požářiště proti dalšímu šíření plamenů, byla jen krátkodobým a neúčinným řešením. V prvních třech hodinách si požár sám diktoval podmínky a nedovolil hasičům žádný účinný zásah. Teploty výrazně překračovaly jeden tisíc stupňů Celsia.

Mohutný oblak černého dýmu byl větrem unášen do výseče obcí Přečkovice, Rudice, Luhačovice, Biskupice a Uherský Brod. Prostřednictvím obcí varovali hasiči občany před nebezpečným kouřem a zplodinami hoření ve vzduchu. Výzva směřovala k ochraně před nadýcháním, k ochraně dětí a seniorů.

Postupně bylo zbudováno velitelské stanoviště, ustavena skupina analýzy, spojení, nasazení a dokumentace. Přijíždějící jednotky byly instruovány k přípravě na velký frontální útok pomocí pěny. Postupně bylo k místu požáru svezeno více než 3000 litrů pěnidla a byly vyžádány další cisterny dobrovolných hasičů ze III. stupně požárního poplachu k dovážce vody. Povolána byla i výšková technika pro zásah nad místem požáru.

V 15:00 hod. zasedl štáb velitele zásahu, který rozhodl, že frontální útok nebude proveden a že místo požáru se ponechá vyhořet. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo doporučení odborníků na životní prostředí a hygieniků, kteří varovali před velkou ekologickou zátěží při hašení. Argumenty byly přijaty z následujících důvodů:

1) enormní hašení pomocí vody a pěny by mělo za následek nedokonalé hoření pneumatik a následný únik většího množství nebezpečných látek do ovzduší,

2) kvanta vody a pěny by spláchly nebezpečné látky z hořících pneumatik do půdy a mohly by ohrozit podzemní vodní zdroje,

3) zchátralý areál bývalého družstva by hasební vodu s pěnou neudržel a došlo by k jejich rozlití do okolí,

4) po třech hodinách intenzivního hoření se síla požáru výrazně snížila a prohořely dvě třetiny uskladněných pneumatik, intenzita kouře klesla a vlivem sílícího větru se zlepšovaly rozptylové podmínky,

5) pracovníci krajské hygienické stanice provedli měření koncentrací nebezpečných látek v ovzduší a v nejvíce zasažené obci Rudice nezjistili hodnoty měřitelnosti nebezpečných látek.

Hasiči dál místo požáru kontrolovali a hlídali před případným rozšířením. Na místo přijeli zástupci obcí a poskytovali účinnou servisní pomoc veliteli zásahu.

V 18:00 hod. rozhodl velitel zásahu o snížení počtu zasahujících jednotek hasičů. Hromada hořících pneumatik se snížila asi na půl metru. Na místě zůstaly dvě jednotky dobrovolných hasičů, které hlídají místo požáru do dalšího dne.

Po příjezdu vyšetřovatelů hasičů z Uherského Hradiště a Zlína bylo místo požáru ohledáno. Tentokrát se vyšetřovatelům podařilo mimořádně rychle zjistit příčinu vzniku požáru, kterou je nedbalost dvou najatých dělníků. Oba společně u kójí s pneumatikami rozpalovali plynovým hořákem železné konstrukce, a to za účelem sběru kovů pro majitele objektu. Případ je nadále v šetření hasičů i policie. Požárem způsobené škody nebyly zatím vyčísleny.

seznam zasahující techniky hasičů

profesionální hasiči

Uherský Brod 2 x CAS
Uherské Hradiště TACH, 1 x CAS, Favorit
Zlín KHA, 1 x CAS, VDS
Valašské Meziříčí nosič kontejnerů – VS

dobrovolní hasiči

Bojkovice 2 x CAS
Bánov 1 x CAS
Vlčnov 1 x CAS
Nivnice 1 x CAS
Šumice 1 x CAS
Záhorovice 1 x CAS
Hluk 2 x CASmjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

-wap-
Sdílet