Neděle 19. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Odborná příprava velitelů JSDH hl.m. Prahy

V sobotu 29. 3. se konalo další kolo cyklické odborné přípravy velitelů JSDH na stanici č. 5 HZS hl. m. Prahy.

Odborná příprava velitelů byla rozdělena do několika přednášek. Velitelé byli informováni o druzích dokumentace JSDH a dostali k vyplnění karty JPO pro aktualizaci přehledu vybavení JPO v působnosti HZS hl.m. Prahy. Následoval seminář k vyhodnocení činnosti JSDH během povodně v roce 2002.

Zástupce firmy MHZ seznámil velitele se zkušenostmi s plovoucími čerpadly Aquafast (Froggy, Kawasaki, Macximum) během povodní a zásadami použití a údržby pro jejich spolehlivý provoz. Dále představil nové výrobky určené pro jednotky požární ochrany – dobíjecí svítilny do výbušného prostředí Adaro Adalit, vysokotlaké pneumatické zvedací vaky Zumro nebo systém hašení provzdušněnou pěnou One-Seven.

Zástupce firmy Alpin-Bupex představil současný návrh koncepce přípravy JPO (odborná příprava, výstroj a výzbroj) pro práce ve výškách a nad volnými hloubkami. Cílovým stavem je, aby v každé JSDH byli někteří členové odborně připraveni pro tyto práce a jednotka měla minimální potřebné vybavení. Firma Alpin-Bupex prezentovala svoje možnosti školení a nabídku věcných prostředků.
Velitelé obdrželi také související písemný pokyn generálního ředitele HZS ČR pro používání lan určených k lanovému přístupu a záchraně a pokyn, který upravuje vybavení hasiče a základní CAS pro družstvo 1+5 nebo 1+3 prostředky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Odpoledne následovala přednáška psychologa HZS hl.m. Prahy Dr. Malkovského na téma psychologického profilu velitele a způsobů řízení kolektivu.

Operační důstojník HZS prodiskutoval s veliteli zásady spojení JSDH s operačním střediskem HZS a předložil písemnou osnovu spojení jednotky (jaké zprávy předávat při samostatném zásahu a při zásahu společně s jednotkou HZS).

Příslušníci chemicko-technické služby HZS předvedli zásady použití a údržby dýchacího přístroje Saturn a křísícího přístroje Saturn-Oxy a seznámili velitele s druhy a účinky bojových chemických a biologických látek.

Během dne byli velitelé JSDH s plnou osobní výstrojí a s automobily CAS 25 – L 101 připraveni k výjezdu společně s jednotkami HZS hl. m. Prahy. Společná jednotka zasahovala nakonec jen u případu neohlášeného pálení v ulici U Vršovického hřbitova.

Další kolo odborné přípravy velitelů JSDH je v Praze naplánováno na sobotu 25. 10. 2003.
Sdílet