Úterý 2. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dobrovolní hasiči v Měříně slavili 140 let založení sboru, návštěvníci viděli bohatý doprovodný program

V sobotu 12. 7. 2014 byla sloužená slavnostní mše svatá za hasiče spojená s požehnáním nového zásahového dopravního automobilu Ford. Po mši následovala slavnostní valná hromada sboru, při které byla připomenuta minulost zhodnocena současnost. Dále byli ocenění zasloužilí členové sboru.

V neděli 20. 7. 2014 probíhaly oslavy pro veřejnost. Od rána byl den otevřených dveří na hasičské zbrojnici. Oslavy výročí započaly slavnostním nástupem hasičů místního sboru i okolních v prostranství před hasičskou zbrojnicí. Hodinu po poledni se vypravil průvod městysem ke starému rybníku. V čele průvodu šla vlajková četa, následovaná dechovou kapelou, která udávala rytmus kroku. Na cvičišti po zaznění státní hymny všechny přítomné hasiče a hosty přivítal starosta sboru Zdeněk Vaněk. Posléze si všichni přítomní vyslechli historii sboru. Náměstek starosty OSH Žďár nad Sázavou Antonín Teplý pozdravil všechny přítomné jménem všech hasičů Kraje Vysočina.

Mezi hosty byl ředitel HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou plk. Ing. Vladimír Sobotka. Pro diváky byla připravena statická ukázka požární techniky, dále ukázky sportovní a zásahové činnosti hasičů. Odpolední program moderoval starosta okrsku Měřín Vladimír Sklenář.

  • První ukázku provedl HZS Kraje Vysočina požární stanice Velké Meziříčí a domácí SDH Měřín (JPO III), kdy divákům předvedli zásah na dopravní nehodě se zraněnou osobou a ukázku práce s hydraulickým vyprošťovacím zařízením Lukas.
  • Následovala ukázka čtyřkolové konězpřežné stříkačky Josef Vystrčil a syn Telč SDH Blízkov r.v. 1907.
  • Zásah sundávací dvoukolová stříkačka R. A. Smékal SDH Horní Vilémovice r.v. 1898.
  • Představení vozidla Laurin a Klement SDH Krásněves r.v. 1922.
  • Zásah PRAGA RN AS-16 SDH Lavičky r.v. 1952.
  • Ukázka vzácné DS 16 Sigmund Pumpy Olomouc-Lutín r.v. 1941 s motorem Wikov SDH Netín, která prošla generální rekonstrukcí.

Na statické ukázce byl rychlý zásahový automobil RZA Toyota Land Cruiser 120 4×4 a automobilový žebřík AŽ 30 na podvozku Mercedes Benz – HZS Kraje Vysočina, požární stanice Velké Meziříčí; domácí cisternová automobilová stříkačka CAS 25 Liaz 101.860 – SDH Měřín; CAS 25 Š 706 RTHP – SDH Měřín; dopravní automobil DA Ford – SDH Měřín; DA 12-L1Z Avia 31 – SDH Měřín; DA Avia A 21.1 Furgon – SDH Krásněves; DA 8 Renault Trafic – SDH Velká Bíteš; dvoukolová stříkačka DS 1200 Smékal s motorem FIAT – SDH Pavlínov r.v. 1934; DS Vystrčil a syn Telč – SDH Černá r.v. 1933; PPS 8 a PS 12. K poslechu hrála hudba Veseláci pana Jana Vencelidese z Nového Veselí. Pro děti byl připraven skákací hrad. Horké letní počasí se vydařilo. Slavnost byla hojně navštívená místními obyvateli.

Měřín je městys v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Leží při dálnici D1 10 km severozápadně od Velkého Meziříčí a 22 km východně od Jihlavy. První písemná zmínka o obci je kladena k roku 1298. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse Sbor dobrovolných hasičů v Měříně je jedním z nejstarších hasičských sborů Žďárského okresu.

Časté požáry v obci, která čítala v té době přes 200 domů, byly příčinou toho, že se část měříských občanů sešla za účelem založení sboru. Byly sepsány stanovy sboru, které potvrdilo obecní zastupitelstvo 11. 10. 1874 a C&K místodrži­telství v Brně je schválilo 29. října téhož roku.

Po založení sboru předal starosta obce Josef Molák hasičům obecní hasičské nářadí, výzbroj a dvě stříkačky. Prvním starostou sboru byl zvolen Josef Krátký, náčelníkem Karel Švec a jednatelem Alois Špička. Požární nářadí bylo ukládáno na radnici, kde pro zvyšující počet nářadí ubývalo místo. Proto bylo přikročeno k výstavbě zbrojnice.

K zahájení výstavby zbrojnice došlo v roce 1895. Zbrojnice byla přestavěna v roce 1958, kdy byla upravena uvnitř, došlo k přístavbě sušící věže na hadice a společenské místnosti. Poslední přestavba se uskutečnila v roce 1984, kdy byla přestavěna celá zbrojnice. Na této stavbě bylo odpracováno přes 18000 brigádnických hodin. Stavba trvala 2 roky a hodnota díla v tehdejší době byla přes 1,5 milionu korun.

V převzaté obecní výzbroji byly dvě ruční stříkačky, jedna z roku 1813 a druhá z roku 1874 a nějaké nářadí. Roku 1901 koupil sbor novou stříkačku za 850 zlatých. Roku 1929 pořídil sbor první motorovou stříkačku za 41000 korun. V roce 1938 byla vyhlášena mobilizace a činnost sboru nebyla lehká. Vstoupily v činnost obranné složky Civilní protiletecké obrany.

Každou noc byly drženy požární hlídky, které byly během války kontrolovány nacisty. Tyto hlídky se museli držet od 18. hodin do 6. hodin ráno. Mezi lety 1943 a 1944 neexistují žádné záznamy, protože členové se shodli, že během války záznamy nepovedou. Roku 1945 v květnu příslušníci sboru odstraňovali směrníky na silnicích, aby tak dezorientovali ustupující německá vojska. Ve škole byl zřízen sklad pro zanechaný materiál po němcích, který tam členové stěhovali.

Sdílet