Pátek 28. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči a kynologové v praxi

Přinášíme zajímavý pohled na zásah HZS Libereckého kraje. Kynologové a hasiči se přesvědčili jak to funguje při „ostrém“ zásahu. Článek Dušana Stuchlíka je kritický a je třeba se nad ním zamyslet. V článku je i reakce HZS LK.

Jsou závazné pokyny závazné, či si hasiči z kynologů dělají legraci?

Záchranářští kynologové, kteří se celé měsíce připravují na atestace MV, se možná stresují zcela zbytečně. Jak vyplývá z posledních událostí na Liberecku, závazný pokyn generálního ředitele HZS, podle kterého se kynologové kvalifikují pro IZS, je totiž možná jen zbytečným cárem papíru.

Co se na Liberecku seběhlo? Podle tiskové mluvčí libereckých hasičů Ivy Michalíčkové vyslalo, ve středu 12. prosince kolem 16 hodiny, operační středisko libereckých hasičů jednotku profesionálních hasičů z Jablonce nad Nisou k pomoci při hledání zavalené osoby ve zřícené budově v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Třípatrový dům se podle přítomných zástupců obce sesunul již během minulé noci. „Bylo podezření, že se nosná zeď domu zhroutila z důvodů jejího narušení při pravděpodobném rozebírání,“ uvedla mluvčí.

Proto zástupci obce informovali hasiče o tom, že by osoba, která zeď rozebírala, mohla zůstat pod závalem.

S více než půldenním zpožděním se tedy začalo pátrat. Hasiči si vyžádali záchranářského psa a mezitím sami provedli průzkum sutin. A zde začíná problém. „V kraji máme tři kynology s platnou atestací. Jenže dva byli mimo kraj a jeden byl v pracovní neschopnosti. A tak operační důstojník rozhodl povolat na místo psa jiného. Šlo o psovoda horské služby,“ popsala mluvčí Michalíčková. Podle ní povolaný pes a psovod měli „lavinové atesty“ a hasiči prý s horskou službou pravidelně spolupracují. Jakou mají zkoušky, kterým uvnitř horské služby říkají „lavinové atesty“, souvislost s prohledáváním zříceného domu tisková mluvčí nevysvětlila.

Faktem přitom zůstává, že právě hledání v lavinách je zásadně odlišné od hledání osob v sutinách. Lavinoví psi mají za úkol hledat a označovat nejen osoby samotné, ale i předměty, které člověku patří. A právě to sutinový pes dělat nesmí. Ten má označit pouze místo, kde se nachází člověk. Záchranáři totiž nemohou riskovat, že budou ztrácet čas prověřováním míst, kde jsou jen věci vydávající lidský pach (například postel). Ostatně tak se tomu stalo právě v tomto případě.

Samotnému psovodovi Pavlu Hořejšímu však není možné nic vytýkat. Reagoval, jako každý normální občan, na žádost hasičů. „Na to, že nemám sutinový atest jsem samozřejmě upozorňoval a to i s tím, že práce lavinového psa je od sutináře zásadně odlišná,“ vysvětlil psovod.

„Předpisy jsou jedna věc a záchranářská realita je věc druhá“

Proč tedy do akce nebyli vyžádáni specialisté na sutiny z jiného kraje, či z Prahy, vysvětlila mluvčí jednoduše: Podle operačního důstojníka by jejich doprava, k více než půlden staré zřícenině, trvala příliš dlouho.

Na otázku, proč krajský operační nevyužil možnost dopravy helikoptérou, což je v posledních letech jinde v ČR běžná praxe, tisková mluvčí odpověděla, že operační zkrátka zvolil jinou variantu.

Toto rozhodnutí je však možné vykládat i jako nasazení psa bez kvalifikace a tedy bez jakékoliv záruky jeho práce! Za těchto okolností již ani nepřekvapí, že se nikdo z hasičů netrápil třeba tím, povolat dalšího psa na překontrolování („překrytí“) terénu. To je přitom jedním z nejzákladnějších taktických postupů při práci záchranářských psů.
Skutečnost, že již čtyři roky existuje závazný pokyn Generálního ředitele HZS číslo 48/2003 který říká, že na zásahy mohou být nasazení pouze kvalifikovaní psi a psovodi, není zřejmě pro liberecké hasiče žádnou přítěží. „Předpisy jsou jedna věc a záchranářská realita je věc druhá,“ vypořádala se s pokynem č. 48/2003 tisková mluvčí. Na otázku, k čemu tedy ony pokyny jsou a proč je liberečtí hasiči nerespektují, odpověděla jasně: „Předpisy respektujeme, ale řídící důstojník kraje má ve své pravomoci zvolit nejlepší postup podle svého úsudku.“

Mají atestace GŘ HZS smysl?

Co z tohoto přístupu libereckých hasičů může mimo jiné plynout pro záchranářské kynology? Například to, že atestace MV jsou zbytečné. Stačí mít se psem nějakou zkoušku, kterou si daná organizace nazve „atest“. Stačí být blízko místa neštěstí a stačí „spolupracovat s hasiči“.

To, že nekvalifikovaný pes a psovod nedávají žádnou záruku své práce a případná zodpovědnost za neštěstí (předčasné ukončení vyprošťovacích prací, či nasazení těžké techniky) by padla zřejmě nejvíce na hlavu velitele zásahu, to liberecké zřejmě netrápí.
Mementem přitom je incident z přelomu tisíciletí, kdy byl na místo neštěstí přivolán nekvalifikovaný psovod. Ten ohlásil, že žádné osoby pod sutinou nejsou. Těla se pak objevila nečekaně, když už na místě pracovala těžká technika!

Tiskový mluvčí GŘ HZS Petr Kopáček se ke kauze vyjádřil obecně: „Zatím se k tomu nemůžeme blíže vyjádřit, protože se jedná o čerstvou záležitost (pozn. red.: ani ne 24 hodin po akci) a nemáme bližší informace. Generální ředitelství HZS ČR si ale vyžádá zprávu o zásahu a veškerou další dokumentaci k tomuto případu,“ reagoval Kopáček. „Vše důkladně prověříme. Samozřejmě ale platí, že na místě zásahu by měl být vždy jen kynolog s atestem Ministerstva vnitra pro danou specializaci a pokud se do záchranných prací zapojí kynolog bez atestu, tak je to jednoznačně chyba a porušení vnitřních předpisů,“ dodal mluvčí.


Text: Dušan Stuchlík

Tento materiál v tištěné podobě najdete v čísle 4/2007 magazínu Rescue Report, který bude distribuován začátkem ledna.
.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­...........


Reakce na článek pana Stuchlíka z HZS Libereckého kraje

Vyjádření k zásahu HZS Libereckého kraje – zřícený objekt v Rychnově u Jablonce nad Nisou


Na operační a informační středisko územního odboru Jablonec nad Nisou bylo 12. prosince 2007 nahlášeno zřícení neobydleného domu v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Statik přivolaný vedením obce konstatoval, že ke zřícení mohlo dojít rozebíráním konstrukcí a osoba, která objekt rozebírala, by mohla být zavalena. OPIS Jablonec nad Nisou vyslal na místo jednotku s technikou. Velitel zásahu po příjezdu vydal rozkaz k odstranění sutin a prohledání místa zásahu přítomnou jednotkou. Zároveň VZ požádal OPIS o vyslání kynologa se psem pro vyhledávání osob. Tři kynologové s atestovanými psy v Libereckém kraji však nebyli k dispozici (2 mimo kraj, jeden v pracovní neschopnosti). Cestou krajského OPIS HZS LK šla proto žádost na OPIS GŘ HZS ČR na vyslání kynologa s atestovaným psem na sutinové vyhledávání. Mezitím dostal OPIS Jablonec n.N. informaci o dostupnosti kynologa Horské služby s lavinovým psem z Bedřichova, tj. příjezd v cca 20-ti minutách na místo zásahu. Velikost závalu a stupeň ručního prohledávání zříceného objektu byly již v takové fázi, že se velitel zásahu rozhodl přivolat na místo neatestovaného psa pouze z preventivních důvodů. Měl za to, že u téměř ukončeného zásahu by nebylo povolání kynologa dislokovaného mimo území kraje efektivní. Průzkumem nebyla přítomnost žádné zavalené osoby zjištěna. Policie ČR navíc veliteli zásahu potvrdila, že objekt nejevil známky násilného vniknutí. Krajský operační důstojník proto již po OPIS GŘ HZS ČR kynologa s atestovaným psem nevyžadoval.

V současné době probíhá interní šetření Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, které má za úkol posoudit rozhodovací proces operačních důstojníků a velitele zásahu.plk. Ing. Roman Hlinovský
náměstek ředitele HZS LK
pro IZS a operační řízení


Poznámka:

Co mimo jiné ukládá pokyn GŘ HZS č. 48/2003:

• ředitelům HZS krajů
a) ode dne účinnosti tohoto pokynu zajistit, aby operační a informační středisko HZS kraje povolávalo pro potřeby provádění záchranných a likvidačních prací v rámci IZS pouze psovody se psy, kteří jsou držiteli platného kynologického atestu se specializací, jež musí odpovídat charakteru zásahu,
b) prokazatelně seznámit se zněním pokynu obsluhu operačních a informačních středisek HZS kraje a příslušníky HZS kraje s velitelskou pravomocí


Poznámka redakce:

Článek jsme zveřejnili až po obdržení reakce z HZS Libereckého kraje.

-kaw-
Sdílet