Středa 22. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Škrty ve financích pro hasiče v hrabství Yorkshire

Posádky hasičů z Clevelandu na severovýchodě Velké Británie varují, že škrty ve financích pro požární službu a plány na uzavření stanic zvýší nebezpečí pro veřejnost a pro posádky hasičů.

Odborový svaz hasičů říká, že krytí fondu státní správy Clevelandu na příští tři roky je nejhorší na severovýchodě a mezi nejhoršími ve Velké Británii. Nebere v úvahu specifika, prostředí zásahů v oblasti s vysokým nebezpečím a výsledkem bude ztráta asi 60 pracovních míst hasičů. Oficiální vedení hasičů říká, že potřebuje ušetřit nejméně £2,1 milionů. Odborový svaz říká, že to nemusí být na úkor veřejnosti a bezpečnosti hasičů.

Odborový svaz říká, že příděl státní správy nebere odpovědně v úvahu to, že v Clevelandu je:

37 míst s velkým nebezpečím nehody (uvádí je COMAH). /poznámka překl. – Control of Major Accident Hazards Regulations – tyto předpisy určují, jak ve Velké Británii zacházet se chemikáliemi, výbušninami, nebezpečnými látkami, radioaktivním materiálem atd./;

převážně městská hustě obydlená oblast blížící se charakteru osídlení metropole v termínech ekonomických charakteristik s významnými stupni zátěže a tomu odpovídajícímu určení hasičského sboru (43 % správních rad v Clevelandu spadá mezi 10 % nejhorších v celonárodním měřítku);

nejvyšší koncentrace petrochemických provozů v západní Evropě, mnoho z nich je v těsné blízkosti obytných oblastí s možnostmi nákupu a vybaveností pro trávení volného času;

atomová elektrárna;

nejrušnější přístav v přepravené tonáži ve Velké Británii;

tisíce vozidel přepravujících denně nebezpečné náklady po silnici a železnici.

Odbory říkají, že vláda nutně musí zrevidovat a zvýšit finance, které dává Clevelandu a vzít v úvahu jednoznačná průmyslová a další rizika. Dále uvádí, že nejvyšší správa požární autority musí povýšit obecní daň na maximální možnou výši v nařízení pro další roky.

Klíčové návrhy zahrnují úplné uzavření námořní hasičské stanice v Middlesbrough nebo její uzavření v noci; snížení počtu hasičů na hasičských vozech; omezení okamžité použitelnosti speciálních a záchranářských vozidel, což zpomalí dobu, než se dostanou k nehodám tísňového volání 999; oslabí některé hasičské stanice a rozběhnou sestupné změny, které by mohly připoutat hasiče k jejich stanicím na dlouhé hodiny; zničí záchranné týmy stanic na bázi obce.

Steve Watson, sekretář FBU hasičského sboru v Clevelandu řekl: „Cleveland není jedinečný pouze ve Velké Británii, ale v Evropě, a to kvůli obrovskému počtu nebezpečných míst a podniků s nejvyšším nebezpečím nehod. Jsou zde místa mnohokrát, mnohokrát větší než to v Buncefieldu (poznámka překl. – při zásahu tam zahynuli v roce 2006 dva hasiči a v jednom z mnoha článků tam také FBU ostře odsoudil to, že v témže roce před vánoci a před pohřbem byla snížena odměna hasičům za 15 let služby z £990 na £545 a v roce 2007 hasičům v důsledku dalších škrtů ubylo z výplatního sáčku za rok dalších téměř £1000).
„Škrty a zavírání stanic zvýší nebezpečí pro veřejnost a každý to ví. Existuje i skutečný zájem na tom, aby proběhly další škrty v počtu hasičů a to v době, kdy se vysoce zvyšují naše záchranářské odpovědnosti a nároky na hasiče.

„Hasičská a záchranná služba je strategickým bezpečnostním a záchranářským zdrojem, který zajšťuje vysoký stupeň bezpečnosti pro veřejnost a tyto škrty budou mít dlouhodobé a vážné důsledky. Dlouho už nejsme pouze hasičskou službou, ale všestrannou záchrannou službou společnosti, která vyjíždí k obrovské řadě zásahů a nehod oznamovaných na 999 a poskytuje veřejnosti prvotřídní bezpečnostní služby.

„Čím déle bude trvat dostupnost záchrany přes 999, tím větší bude nebezpečí pro ty, kteří potřebují pomoc. Omezení počtu hasičů zasahujících v první linii na výjezdových vozech bude mít také přímý a vážný dopad na bezpečnost práce u nehod.

„Hasiči by mohli být ponecháni v nemožné situaci u nehod 999 buď zdržováním zásahu a vyčkáváním než přijedou potřebné síly a tak by vystavili nebezpečí veřejnost nebo by ignorovali základní bezpečnostní postupy a vydávali by v nebezpečí sami sebe. Toto nebezpečí, kterému záchranáři čelí, velmi dobře znají.

„Clevelandské hasičské posádky mají všeobecně uznávaný a vážný zájem o bezpečnost veřejnosti a svoji vlastní bezpečnost. Těchto problémů jsme si vědomi v době, kdy v celonárodním měřítku dosáhla úmrtí hasičů za posledních 30 let nejvyšší počet.

„Jsme profesionálové, kteří rozumí každodenní realitě práce kterou děláme. Půjdeme do akce na obranu služby, ke které jsme se zavázali, když jsme do ní vstoupili.“Článek odborového sekretáře FBU, přeloženo M.Skalníkem z Odborového svazu hasičů, převzato z webu www.osh.cz

-wap-
Sdílet