Středa 22. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Radiační poplach způsobila technická závada

Desítky telefonátů na tísňové linky operačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje způsobilo dnes dopoledne hlášení o radiační havárii v oblasti ulic Cejl a Radlas v Brně. Krátce po 9. hodině se v těchto místech opakovaně ozvalo hlášení, ohlašující radiační havárii s možností ohrožení únikem radioaktivních lá­tek.

Následovalo upozornění, aby lidé sledovali vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS, které v kraji spouští systém vyrozumění obyvatelstva, informaci prověřilo a zjistilo, že žádné hlášení o radiační havárii neobdrželo a havárie nebyla zaznamenána. Příslušné pracoviště KOPIS nevydalo ani pokyn k hlášení o takové skutečnosti a žádná z dvaceti elektronických (mluvících) sirén v Brně-městě nebyla spuštěna. O události operační středisko HZS současně informovalo Policii ČR a oddělení krizového řízení Krajského úřadu.

Ještě během dopoledne vyšlo najevo, že hlášení o radiační havárii se ozývalo z elektronické sirény umístěné v areálu plynárny společnosti Jihomoravská plynárenská. Protože se evidentně jednalo o technickou závadu, HZS Jihomoravského kraje na žádost provozovatele sirény vyslal do areálu plynárny technika odborné firmy specializované na údržbu sirén. Ten sirénu po 11. hodině vypnul.

Elektronická siréna v areálu společnosti Jihomoravská plynárenská není součástí jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva a HZS Jihomoravského kraje toto zařízení nevlastní, neprovozuje, a nespouští.

Jednotný systém varování a vyrozumění v Jihomoravském kraji v současné době tvoří 768 sirén, z toho 522 sirén vlastní a provozuje Hasičský záchranný sbor kraje. Sirény procházejí zpravidla každou první středu v měsíci v poledne pravidelnou zkouškou funkčnosti a spouštějí se z pracoviště krajského operačního a informačního střediska HZS JmK dálkově. V systému je 644 rotačních (klasických houkajících) sirén, dále 34 elektronických („mluvících“) sirén a 90 místních rozhlasů, které mohou podle potřeby plnit funkci klasických rotačních i elektronických sirén.

Při pravidelné akustické zkoušce sirén se tato zařízení spouštějí na dobu 140 vteřin trvalým tónem. Elektronické sirény současně verbálně informují, že jde o zkoušku sirén.

Varovný signál Všeobecná výstraha je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tří minutových intervalech. Kromě varovného signálu Všeobecná výstraha existuje také signál Požární poplach, kterým se k zásahu svolávají jednotky požární ochrany. Signál Požární poplach je vyhlašován přerušovaným tónem rotační sirény po dobu jedné minuty (z toho 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Pokud je signál Požární poplach vyhlašován elektronickou sirénou, napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“… po dobu jedné minuty. Hlas trubky může nahradit slovní text „Požární poplach“.
Elektronické (mluvící) sirény šíří následující verbální signály:

Všeobecná výstraha
Nebezpečí zátopové vlny
Chemická havárie
Radiační havárie
Konec poplachu

U všech verbálních varovných signálů následuje výzva, aby lidé sledovali vysílání Českého rozhlasu a televize a regionálních rozhlasů. Jako elektronické sirény lze využít také místní rozhlasy, kterých je v kraji 90.

Ilustrační foto.

por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kraje


-wap-
Sdílet