Sobota 25. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Rekordní statistika událostí v roce 2007

V roce 2007 zasahovaly jednotky požární ochrany u vůbec největšího počtu mimořádných událostí v historii. Hasiči vyjeli k největšímu počtu požárů a dopravních nehod od roku 2003, díky orkánu „Kyrill“ výrazně narostl také počet zásahů u živelních pohrom.Ilustrač­ní foto.

V roce 2007 zasahovaly jednotky požární ochrany u vůbec největšího počtu mimořádných událostí v historii. Hasiči vyjeli k největšímu počtu požárů a dopravních nehod od roku 2003, díky orkánu „Kyrill“ výrazně narostl také počet zásahů u živelních pohrom. Během roku museli hasiči zvládnout i nákazu několika velkochovů drůbeže ptačí chřipkou. Pozitivem je pokles počtu úmrtí při požárech.

ZÁSAHY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
Jednotky požární ochrany zasahovaly v roce 2007 u celkem 115 999 mimořádných událostí, což je o 7 % (o 7 202 událostí) více než v roce 2006. Hasiči tak zasahovali u největšího počtu mimořádných událostí v historii. Na nárůstu počtu zásahů se nejvíce podílely zejména rozmary přírody (vichřice, sucho) – především v první části roku.
Přehled a počet zásahů za rok 2007 zde.

Nejčastěji hasiči tradičně zasahovali u technických havárií (jde např. o vyprošťování
a záchranu osob nebo zvířat, otvírání uzavřených prostor, odstraňování překážek na komunikacích apod.), kterých bylo 48 090. Proti loňskému roku je to pokles o 3 %. Z celkového počtu událostí zásahy jednotek požární ochrany tvoří technické havárie 41,5 %. Nejvíce těchto případů bylo v Moravskoslezském kraji – 12 578 událostí (nárůst o 993), nejméně v Libereckém kraji – 1 106 událostí (nárůst o 53).

Nejvíce narostl počet případů živelních pohrom (zejména větrné smrště) – hasiči v roce 2007 vyjeli k celkem 10 046 těmto událostem, což je o 86 % více než v roce 2006. Nárůst lze připsat na vrub zejména lednovému orkánu „Kyrill“ – během dvou dnů s nejintenzivnější zásahovou činností hasiči vyjeli k více než 5 800 mimořádným událostem spojeným s touto živelní pohromou. Na likvidaci následků orkánu bylo v každém z inkriminovaných dnů nasazeno cca 2 000 příslušníků HZS ČR a 12 000 ostatních hasičů, zejména pak členů sborů dobrovolných hasičů obcí. Ve srovnání s loňským rokem naopak o 2/3 klesl počet zásahů spojených s povodněmi, záplavou a dešti. Živelní pohromy tak v roce 2007 tvořily
8,7 % z celkového počtu všech mimořádných událostí se zásahem jednotek požární ochrany. Následky živelních pohrom likvidovali hasiči nejčastěji v Moravskoslezském kraji – 1 584 událostí (nárůst o 857), nejméně pak v kraji Olomouckém – 252 ( pokles o 116).

Jednotky požární ochrany v roce 2007 likvidovaly celkem 21 858 požárů, což je nárůst proti roku 2006 o 11 % (o 2 193 požárů). Je to zároveň vůbec nejvyšší počet od extrémního roku 2003. Požáry tvořily 18,8 % ze všech událostí se zásahy hasičů (podrobněji viz oddíl Požáry).

Narostl také počet dopravních nehod, ke kterým hasiči vyjeli. V roce 2007 jich bylo 21 297, což je proti roku 2006 nárůst o 12 % (o 2 321 dopravních nehod). Dopravní nehody se na zásahové činnosti jednotek požární ochrany podílely 18,4 %. Nejčetnější byly zásahy
u dopravních nehod ve Středočeském kraji – 3 085 (nárůst o 117), nejméně jich bylo v kraji Karlovarském – 715 (nárůst o 77). Celkově u nehod hasiči bezprostředně zachránili 3 802 osob (o 988 více), při zásazích se vyskytlo 764 usmrcených osob (o 47 více) a 12 700 zraněných osob (o 1 845 více), jimž v mnoha případech hasiči poskytli předlékařskou pomoc.

Poměrně výrazně v roce 2007 narostl i počet případů úniků nebezpečných chemických látek. Jednotky požární ochrany musely likvidovat následky celkem 6 373 těchto událostí, což je meziroční nárůst o 10 % a nejvíce v posledních letech. Nejčetnější byly úniky ropných produktů – bylo jich 5 177 ( nárůst o 533), dále šlo o úniky plynů a aerosolů – 605 (pokles o 9), kapalin mimo ropných produktů – 341, pevných látek – 30 a ostatních včetně potravinářských produktů – 220 (nárůst o 37). Nejvyšší počet úniků nebezpečných chemických látek byl zaznamenán v hl. m. Praze – 1 106 (nárůst o 41), nejnižší v kraji Zlínském – 156 (nárůst o 35).

Plané poplachy tvořily 7 % z celkového počtu událostí, ke kterým vyjely jednotky požární ochrany. Proti roku 2006 jejich počet mírně poklesl. Nejvíce planých poplachů bylo ve Středočeském kraji – 1 158 (pokles o 157), nejméně v kraji Libereckém – 216 (nárůst o 2).
Jednotky požární ochrany také zasahovaly u 180 ostatních mimořádných událostí, jednalo se převážně o případy spojené s ptačí chřipkou (vyhledávání, sběr a likvidace mrtvých ptáků). Počet těchto zásahů však proti roku 2006 klesl na ¼ a na celkovém počtu událostí měl zanedbatelný podíl.

Jednotky požární ochrany zasahovaly nejčastěji v lednu – zejména díky orkánu Kyrill
(13,3 % ze všech událostí), nejméně naopak hasiči zasahovali v únoru (5,1 %).
Pokud vezmeme v úvahu dny v týdnu, pak nejvytíženější byli hasiči jako již tradičně v pátek (17,8% událostí), naopak nejméně často vyjížděli v neděli (12,2%).


Následky na zdraví, záchrana, evakuace

V roce 2007 hasiči bezprostředně zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor celkem 19 219 osob, což je o 3 885 více (o 25 %) než v roce 2006. Při zásazích jednotek požární ochrany přišel o život jeden profesionální hasič a dalších 455 hasičů bylo zraněno, z toho 321 profesionálních a 134 dobrovolných.

Při zásazích se vyskytlo 1 854 usmrcených osob. Jednotky požární ochrany pomáhaly při vyprošťování a vynášení usmrcených při dopravních nehodách, požárech a při nouzovém otevírání bytů. Při zásazích poskytli hasiči pomoc celkem 15 363 zraněným osobám (převážně u dopravních nehod, technických pomocí a požárů), je to o 2 401 osob více než v roce 2006.

Jednotky požární ochrany již tradičně nejčastěji zasahovaly v Moravskoslezském kraji a ve Středočeském kraji, nejmenší počet mimořádných událostí se zásahem hasičů měl Zlínský kraj. Nejvíce narostl počet zásahů v Libereckém kraji, dále pak v Královehradeckém, Moravskoslezském, hl. m. Praze a Středočeském kraji. Naopak poklesl počet zásahů v kraji Olomouckém, na Vysočině, Pardubickém kraji a Jihočeském kraji.
Počet událostí se zásahem jednotek požární ochrany v krajích zde.

Z celkového počtu zásahů jednotek požární ochrany tvořily zásahy jednotek Hasičského záchranného sboru ČR 67,9 %, jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí pak zasahovaly u 24,8 % případů, profesionální jednotky hasičských záchranných sborů podniků měly podíl 6,7 %, jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků a jiné jednotky požární ochrany se na celkovém počtu zásahů jednotek požární ochrany podílely 0,6 %. Počet zásahů jednotlivých druhů jednotek požární ochrany – celkem zde.

Rozhodující podíl na spolupráci při zásahu u událostí s jednotkami požární ochrany má Policie ČR a zdravotnická záchranná služba. Tyto tři složky tvoří základ integrovaného záchranného systému (IZS). V roce 2007 bylo evidováno 88 048 případů součinnosti jednotek požární ochrany s ostatními složkami IZS, což je nárůst o 8,7 %.
Z celkového počtu připadlo na Policii ČR 62,5 %, v 19,6 % případů šlo o zdravotnickou záchrannou službu a v 10,6 % o obecní policii. Zbytek tvoří pomoci zejména místních služeb, firem, institucí, obecních úřadů a dalších.

V roce 2007 také proběhlo 627 prověřovacích cvičení (o 19 méně než v roce 2006), většina z nich ve spolupráci se složkami IZS.


P O Ž Á R Y

V roce 2007 vzniklo v ČR celkem 22 419 požárů – s účastí i bez účasti jednotek požární ochrany, což je o 11 % (2 157 požárů) více než v předešlém roce 2006. Vloni tak v ČR došlo k největšímu počtu požárů od extrémního roku 2003. Důvodem bylo především počasí v dubnu a květnu s dlouhotrvajícím obdobím sucha, které se projevovalo na počtu požárů volných skládek, odpadů, ale i lesních porostů a požárů v přírodním prostředí vůbec. Bezkonkurenčně nejhorší měsíc byl z tohoto pohledu duben, kdy museli hasiči každý den likvidovat v průměru 124 požárů, což je více než dvojnásobek celoročního průměru.
V žádném jiném měsíci od roku 2003 k tak vysokému počtu požárů nedošlo. Vůbec nejčastěji hořelo v pondělí 30. dubna, kdy měl HZS ČR hlášeno 210 požárů.
Požáry (se zásahem i bez zásahu jednotek požární ochrany) zde.


V roce 2007 meziročně narostly přímé škody způsobené požáry, ty přesáhly 2,1 mld. Kč (nárůst o více než 195 mil. Kč, tedy 10 %) – nejvíce od roku 2002. Ovšem díky zásahům jednotek požární ochrany byly před zničením uchráněny majetkové hodnoty ve výši
8,8 mld. Kč.

Výši škod ovlivnily požáry se škodou 1 mil.Kč a vyšší – v roce 2007 jich vzniklo 300.

Při požárech v roce 2007 zemřelo celkem 125 lidí, což je výrazný pokles proti předešlému roku. Naopak počet zraněných při požárech narostl na 976.

Z celkového počtu 125 usmrcených osob při požárech bylo:
 – 5 dětí do 15 let (stejně jako v roce 2006),
- 100 osob ve věku od 15 do 60 let ( o 12 méně než v roce 2006),
- 20 osob ve věku nad 60 let (o 6 méně než v roce 2006).

Nejvíce usmrcených při požárech je evidováno ve Středočeském kraji – 23, nejméně v Karlovarském kraji – 2, nejvíce zraněných ve Středočeském kraji – 165, nejméně v Pardubickém kraji – 33.


Nejčastější příčinou požárů byla již tradičně nedbalost dospělých (12,9 % ze stanovených příčin požárů) – zejména při kouření nebo manipulaci s otevřeným ohněm. Mezi časté příčiny patří i technické závady včetně topidel a komínů ( podíl 14,9 %), jejich počet se však proti roku 2006 snížil. Klesl i počet úmyslně způsobených požárů a pozitivní je rovněž pokles počtu neobjasněných požárů. Naopak o 5 % narostl počet požárů kvůli nedbalosti dospělých, o 3 % se zvýšil počet požárů způsobených hrou dětí s ohněm a o plných 16 % narostl počet požárů způsobených dopravní nehodou. Zajímavostí je výrazný nárůst počtu požárů způsobených blesky. Kvůli suchu a vysokému počtu požáru v přírodním prostředí se také výrazně zvýšil počet požárů dále nedošetřovaných – o 22 %.

Pozn. Za dále nedošetřovaný požár se považuje požár přírodních porostů (s výjimkou lesních), odpadů, demolic a vraků vozidel, vznícení potravin při vaření a vznícení sazí v komíně, pokud nevznikne škoda na majetku a nedojde k jeho rozšíření, k usmrcení či zranění osob nebo jejich ohrožení.
Počet požárů podle nejčastějších příčin vzniku požáru zde.


Nejtragičtější důsledky mívají požáry v soukromých domácnostech – v roce 2007 při nich zemřelo 53 lidí (42,4 % z celkového počtu úmrtí při požárech) a bylo zraněno dalších 445 lidí (45,6 % z celkového počtu zranění při požárech). Požáry v domácnostech přitom činily jen 11,2 % ze všech požárů, škody způsobené požáry v domácnostech přitom přesáhly 324 mil. Kč. Hned po domácnostech bylo nejvíce požárů v dopravě. Požáry v dopravě také způsobily třetí nejvyšší škody – po požárech ve zpracovatelském průmyslu a v domácnostech. V roce 2007 při požárech v dopravě přišlo o život 51 lidí a dalších 143 bylo zraněno.
Požáry v odvětvích hospodářství v roce 2007 zde.


Oproti roku 2006 narostl vloni počet požárů v odvětvích lesnictví, ostatních veřejných a osobních službách, v jiných odvětvích a nezatříděných požárech (jde zejména o skládky odpadu, porosty v přírodním prostředí).
Škody vzrostly ve všech odvětvích s výjimkou odvětví obchodu, oprav zboží, dopravy, peněžnictví a pojišťovnictví a školství, u nichž byl zaznamenán pokles.


Největší požáry (se škodou 50 mil. Kč a vyšší):

31.8. Výrobní a skladové budovy více firem bývalé textilní továrny KOLORA, Liberec – Vesec.
Příčina: v šetření.
Škoda: 73 310 000 Kč.
Zraněny: 3 osoby.

12.9. Tavírna hliníku firmy ALCAN spol. s.r.o., Děčín.
Příčina: nesprávná údržba odsávacího zařízení.
Škoda: 50 000 000 Kč.
Zraněn: 1 hasič.

14.10. Sklad plastových výrobků firmy FAURECIA – SAI AUTOMOTIVE BOHEMIA, spol. s.r.o., Plazy, okr. Mladá Boleslav.
Příčina: v šetření.
Škoda: 100 000 000 Kč.
Nasazeno celkem 83 hasičů , na uhašení spotřebováno 191 700 l hasební vody, 500 l pěnidla

16.10. Výroba zdravotnického materiálu firmy RAUSCHER a.s. ve staré budově textilky, Nová Paka, okr. Jičín.
Příčina: v šetření.
Škoda: 210 000 000 Kč.
Zraněna: 1 osoba.
Evakuováno: 120 osob

14.12. Prodejna a sklad ELEKTRO WORLD spol. s.r.o, Ústí nad Labem.
Příčina: technická závada elektroinstalace.
Škoda: 59 000 000 Kč.


Další závažné události:
18.1. – 19.1. likvidace následků orkánu „Kyrill,“ celé území republiky
cca 5 800 mimořádných událostí řešených jednotkami požární ochrany (zejm. spadlé stromy, utržené střechy a části objektů)
nasazeno denně cca 2 000 příslušníků HZS ČR a 12 000 ostatních hasičů
1 příslušník HZS ČR přišel při zásahu o život

20.6. – 20.7. likvidace ohnisek nákazy ptačí chřipkou, velkochovy drůbeže na Orlickoústecku (Tisová, Nořín, Netřeby, Kosořín, Zářecká Lhota, Loučky)
celkem 168 000 kusů drůbeže (váha 624 tun)
nasazeno 557 hasičů se 169 ks techniky
zasahovalo také 256 příslušníků AČR s 63 ks techniky

28. 6. – 1.7. Požár skládky pneumatik, Uherský Brod
Výsledek: 4 zranění, škoda 30 mil. Kč
Nasazeno 30 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů
Příčina: úmysl

Zpracoval: pplk.Ing.Vladimír Vonásek

kpt. PhDr. Petr Kopáček
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

-swo-
Sdílet