Neděle 5. července 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: PO-BP 970

Bojový řád 6/P: Hašení požáru za silného větru

Při hasebních pracích hrozí následkem silného větru zvýšené nebezpečí pádu, nebezpečí popálení a nebezpečí zřícení konstrukcí.

Při požárech za silného větru může dojít k:

 1. rozšíření požáru vznikem nových míst hoření, způsobených odletujícími jiskrami a hořícími nebo doutnajícími částmi materiálu, vznikem velkých plamenů zasahujících do značné vzdálenosti a větrem podporovanou intenzitou hoření,
 2. zřícení konstrukcí tlakem větru, zejména tehdy, stojí-li osamoceně nebo jsou-li poškozené požárem,
 3. obklíčení nasazených sil a prostředků rychle postupujícím požárem a odříznutí únikové cesty,
 4. omezení taktických možností výškové techniky, popř. její převrácení,
 5. zkrácení účinného dostřiku vodních proudů a snížení jejich účinnosti.

Při hašení požáru za silného větru je třeba:

 1. vyčlenit síly a prostředky pro zabezpečení ochrany před rozšířením požáru na závětrné straně požárem postiženého objektu, zajistit pozorování a nepřetržitý průzkum okolních objektů a ploch nacházejících se na závětrné straně hořícího objektu,
 2. provádět ochranu okolních objektů po větru zkrápěním vodou, pokud to lze, nanášet na hořlavé konstrukce vhodné pěny,
 3. při nezbytně nutném použití výškové techniky zohlednit silný vítr,
 4. zajistit uzavření všech světlíků a jiných otvorů v ohrožených objektech, aby se zabránilo zalétnutí žhavých jisker nebo částí hořícího materiálu,
 5. vytvořit zálohu sil a prostředků k hašení nově vzniklých ohnisek požáru,
 6. hasit požár zpravidla proudy B, požární útok vést nejprve po větru z boku poté z obou stran s postupným obchvatem v co nejkratší možné době,
 7. ve zvlášť složitých případech vytvořit proluky na hlavních cestách šíření požáru,
 8. důsledně likvidovat veškerá místa hoření a zabezpečit je proti opětovnému vznícení.
Sdílet
Přiložené soubory
P.06 Silny vitr.pdf zobrazit online PDF 175 kB
Banner MIBAG_2012 OK