Středa 22. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Velitelé prochází stáží na krajském operačním středisku

Během posledních tří let jsem často od hasičů na stanicích slyšel velkou kritiku, a někdy i nadávky, na postupné rušení okresních operačních středisek.

Vidina centralizace operačního řízení do Zlína byla pro mnohé odsouzeníhodná a velitelé zásahů pochybovali o nějaké lepší efektivnosti práce, či o nějaké snadnější pomoci při zásahu. V posledním roce ale takových hlasů výrazně ubylo a nedávné měsíce nedaly takovým názorům ani hlesnout. Co se stalo tak zásadního, že hasiči už tento problém nevnímají? Co je přesvědčilo, že změnili své názory? Nezbývalo, než se poptat…

HZS Zlínského kraje ukončil v polovině roku 2006 centralizaci operačních středisek a veškeré řízení jednotek je organizováno jednotně z krajského centra ve Zlíně. Postupná centralizace byla budována více než tři roky a dnes na krajské středisko míří také všechna tísňová volání z linek 112 a 150. V souladu s jednotnou koncepcí GŘ HZS ČR se tak zařadil HZS Zlínského kraje mezi jedny z prvních krajů v republice. O těchto událostech jsme také průběžně informovali veřejnost.

Netřeba zastírat, že postupný proces procházel celou řadou překážek, a to nejen technických. Poměrně silná byla reakce samotných hasičů z výjezdových jednotek, kteří se v minulosti obávali o zachování akceschopnosti sboru. Důvodem bylo právě postupné rušení řídicích středisek na okresech a jejich přechod pod krajské operační středisko ve Zlíně. Hasiči argumentovali, že noví operační důstojníci nebudou mít potřebnou osobní a místní znalost, případně budou hodně „vzdáleni“ místním podmínkám výjezdů a zásahů. Samostatnou kapitolou byla kritika a pochybnosti o příjmu tísňového volání, které se oddělilo od operačního řízení.

Postupem let se ale radikálně změnilo technické zázemí, technická podpora, databáze a elektronické systémy řízení výjezdů a jednotek hasičů v kraji. Přechod na plnou digitalizaci komunikací a kvalitní geografický informační systém dal operačním důstojníkům nástroj, kterým mohou v dnešní době efektivně řídit všechny operace ke zvládnutí mimořádných událostí. Velký význam měla i pomoc zkušených operačních důstojníků jednotlivých okresů, kteří přešli při centralizaci do Zlína a během let předali své zkušenosti nově nastupující generaci.

Po zvládnutí této fáze operačního řízení došlo i na prostor pro výjezdové hasiče. „Pomluv, laických názorů a demagogických závěrů některých kolegů z jednotek už bylo dost, a proto si vedení pro IZS a operační řízení řeklo, že je třeba i hasičům ze stanic ukázat, co jsme vybudovali, co se za ta léta povedlo a jak organizace výjezdů pokročila“, řekl ředitel odboru operačního řízení plk. Ing. Štefan Hrtús.

Byla proto navržena série stáží na krajském operačním a informačním středisku (KOPIS) hasičů ve Zlíně, kterých se postupně účastní nejen všichni velitelé stanic, ale nově také velitelé čet i velitelé družstev z celého Zlínského kraje. Jde celkem asi o osmdesát velitelů, kteří řeší se svými hasiči události v terénu a přímo komunikují právě s operačním důstojníkem ve Zlíně. Bylo nutné zasahujícím hasičům také ukázat, jak pracuje jejich protějšek a jak jim dokáže pomáhat svými moderními technickými prostředky.

Stáž probíhá přímo a prakticky na krajském operačním středisku a zahrnuje dvanáctihodinové studium. Cílem je velitele seznámit s prací operačních důstojníků, jejich techniků a operátorů příjmu tísňového volání. Osnova studia byla dána takto:

- Pravidla pro činnost na TCTV 112, praktická ukázka příjmu tísňového volání, identifikace příchozího volání, systém datových vět
- Předpisy upravující činnost KOPIS, praktická ukázka nasazení sil a prostředků, ovládání dálkových technologií u HZS
- Operativní dokumentace IZS
- Karty standardního postupu KOPIS, vyhlašování poplachu jednotkám, komunikace při mimořádných událostech
- Geografický informační systém HZS ČR, možnosti a využití pro jednotky požární ochrany
- Informační podpora pro velitele zásahu (databáze, možnosti jejich využití, aktualizace)
- Možnosti komunikace (mobilní telefonie, analogová a digitální síť)
- Diskuse

Cílem společných a odborných stáží je kompletní seznámení velitelů s činností krajského operačního střediska. Důvodem je zkvalitnění spolupráce nejen na jednotlivých úrovních řízení, ale hlavně při následné likvidaci mimořádných událostí. Chceme, aby i velitelé zásahů viděli o jakou pomoc si mohou požádat a co je jim všechno k dispozici z našich databází.

Po několika měsících lze konstatovat, že snaha odboru operačního řízení měla smysl a přinesla kýžený výsledek. Tím je bezpochyby „pochopení velitelů zásahů“, kteří na vlastní oči sledovali práci svých kolegů na řídící operační úrovni. „Po desítkách hodin na všech stanicích v kraji, strávených vysvětlováním hasičům co je KOPIS a jak funguje, nakonec bylo nejlepší je vzít, dovést je do Zlína, přímo jim to ukázat a nechat je to ošahat“, dodal Hrtús. „Konečně teprve teď někteří z nich poznali, co jsme jim celou dobu vysvětlovali a mohli to osobně poznat. Snažíme se sobě navzájem přiblížit, jsme tým a musíme fungovat společně“.

Potěšující závěry přichází také na koncepci příjmu tísňového volání, jednotnou odbornou přípravu operátorů TCTV 112 a na pravidla pro jejich činnost. Oddělit příjem tísňového volání od samotného řešení události se v praxi jednoznačně osvědčilo. Systém se všemi výhodami moderních technologii je funkční a bez problémů je schopen realizovat legislativní požadavky. TCTV 112 Zlín je dominantní v příjmu tísňového volání ve Zlínském kraji a s více než 158 tisíci hovory v roce 2007 vévodí ostatním linkám.

nebylo nijak chybné a nepotvrdilo obavy z nefunkčnosti systému. KOPIS plnohodnotně převzalo všechny kompetence okresních operačních středisek a plní všechny povinnosti standardně na vysoké úrovni. I když vždy budeme nalézat protichůdné názory, přesto čas nezastavíme, stejně jako přirozený či technický vývoj. Jsem optimista a vím, že svou daň počáteční nepřístupnosti mužstva jsme zaplatili i tím, že jsme byli v republice průkopníky a centralizaci jsme spustili mezi prvními.

Nakonec se tedy ukázalo, že samotné rušení okresních operačních středisek, v období 2003 až 2006, nebylo nijak chybné a nepotvrdilo obavy z nefunkčnosti systému. KOPIS plnohodnotně převzalo všechny kompetence okresních operačních středisek a plní všechny povinnosti standardně na vysoké úrovni. I když vždy budeme nalézat protichůdné názory, přesto čas nezastavíme, stejně jako přirozený či technický vývoj. Jsem optimista a vím, že svou daň počáteční nepřístupnosti mužstva jsme zaplatili i tím, že jsme byli v republice průkopníky a centralizaci jsme spustili mezi prvními.

V poslední větě si nakonec jen neodpustím lehký příměr této životní zkušenosti s příběhem o dítěti a strachu. Nakonec i u nás se ukázalo, že je nejlepší vzít dítě za ruku a nechat ho sáhnout na toho bubáka, aby se přesvědčilo, že opravdu nekouše. Škoda jen té ztráty energie, vynakládané našimi povahami, na pochybností a nedůvěru. I když nadávání je vlastně národní sport…

</b
Ať vzájemná spolupráce všech našich kolegů vždy co nejlépe pomůže lidem v nouzi.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

-wej-
Sdílet