Neděle 19. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jak na chemické havárie?

Likvidace mimořádné události způsobené únikem chlóru ze železniční cisterny. Námětové cvičení pardubických hasičů.

Na železniční koleji směrem z České Třebové do Ústí nad Orlicí došlo k železniční nehodě při posunu vlaku. Při míjení na výhybce po střetu vlaku došlo k proražení cisterny s následným únikem chlóru. Velitel zásahu naměřil ve vzdáleností přibližně 15 m od cisterny koncentraci chlóru 8,5 mg/m3.

Následně jednotky provedly lokalizaci a likvidaci nebezpečné látky. První jednotka provedla průzkum a podle naměřených hodnot nebezpečné látky stanovila nebezpečnou zónu i dekontaminační prostor.

Likvidace mimořádné události způsobené únikem chlóru ze železniční cisterny, ke kterému došlo následkem železniční nehody při posunu vlaku bylo tématem taktického cvičení, které se uskutečnilo 8. dubna 2003 v 10 hodin v Železniční stanici montážní základně v České Třebové.

Cílem cvičení bylo prověřit schopnost provést účinný zásah jednotek HZS Pardubického kraje v oblasti taktického řízení. Znalost velitelů a příslušníků požárních jednotek v situacích, kdy dochází k úniku nebezpečné látky, zejména stanovení nebezpečné zóny, určení nástupního a dekontaminačního prostoru, dále možnosti a znalosti využití dostupné techniky a prostředků k likvidací nebezpečné látky.

Tématem cvičení nebyla evakuace obyvatel, ke které by se dle směru větru muselo jinak přistoupit.
Celkový objem chlóru v cisterně byl 8000 kg. Celkové maximální množství uniklého chlóru bylo 2000 kg.

Zúčastněné složky IZS
– jednotka HZS Lanškroun
– jednotka HZS Ústí nad Orlicí
– jednotka HZS Litomyšl
– jednotka HZS podniku ČD

stržm. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet