Úterý 28. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na hasičích se šetřilo…

Hasičský záchranný sbor potřebuje 8,7 miliard korun na obnovu a doplnění techniky

.
Schází mu mimo jiné prostředky na měření nebezpečných látek, zařízení pro vyhledávání osob ve zřícených budovách, vyprošťovací a jiné speciální automobily a nouzová přístřeší. S odvoláním na zprávu ministra vnitra Stanislava Grosse určenou pro vládu.

Například pro likvidaci chemických a ekologických havárií potřebují hasiči 12 speciálních automobilů.

K dispozici jich ale mají pouze pět. Dále by přivítali dvojnásobek čerpadel pro velké objemy vody – nyní mají pouze dvě tato zařízení.
Zcela jim pak schází přístroje pro vyhledávání lidí ve zřícených stavbách..

Gross považuje situaci za alarmující a tvrdí, že vybavení, kterým nyní hasičský sbor disponuje, nesplňuje ani právní předpisy. Navrhuje, aby v následujících třech letech dostával Hasičský záchranný sbor každoročně nejméně 700 miliónů korun.

Situace se podle ministra zhoršila v 90. letech, kdy se prudce zvýšily ceny základní požární techniky.
Podle Grosse je chybou i to, že se přes všechny snahy nepodařilo prosadit zákon, jenž by pojišťovnám ukládal podílet se na financování požární ochrany.

Plně vybavena není ani policie.
Jen pro případ krizových situací během povodní by nyní potřebovala vybavení za zhruba 80 miliónů korun.
Sdílet