Pátek 1. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 7/P: Hašení požáru za silného mrazu

Při hašení požáru za silného mrazu hrozí nebezpečí podchlazení a omrznutí a nebezpečí pádu hasičů i ostatních osob, popř. evakuovaných zvířat.

Při hašení požáru za silného mrazu může dojít k:

 1. zamrzání požárních čerpadel nebo hadicových vedení a armatur,
 2. zatěžování konstrukcí budov a technologií, požární techniky a věcných prostředků namrzající používanou vodou,
 3. omezení pohyblivosti hasičů na kluzkém povrchu,
 4. omezení použitelnosti požární a jiné techniky,
 5. omezení použitelnosti vodních zdrojů,
 6. omezení doby nasazení zasahujících hasičů a tím zvýšená potřeba sil a prostředků,
 7. intenzivnějšímu hoření podporovanému teplotním rozdílem hoření a okolí.

Při hašení požáru za silného mrazu je třeba:

 1. při vnějších požárech používat především kompaktní proudy B, C, pokud možno bez rozdělovače,
 2. provádět výměnu dýchacích přístrojů v místech chráněných před mrazem,
 3. u proudů, které jsou nasazeny v hlavním směru požárního útoku, pokládat náhradní nezavodněné vedení a chránit je před namočením,
 4. zasypávat hadicové spojky sněhem nebo jinak tepelně chránit a pokud je to možné takto chránit celé vedení,
 5. umisťovat rozdělovače dle možnosti uvnitř budov; při položení venku zabezpečit jejich tepelnou izolaci,
 6. vyvarovat se polévání žebříků a zásahových cest a nástupních ploch vodou,
 7. vyhnout se úplnému uzavření proudnic a rozdělovačů, nepřipustit zastavení čerpadel a úplné uzavření ventilů čerpadel,
 8. zajistit dostatečnou zálohu sil a prostředků,
 9. otevírat okna, dveře a jiné otvory v místnostech jen v případě nezbytné potřeby,
 10. neměnit stanoviště proudů a nepřerušovat dodávku vody,
 11. přijmout opatření proti podchlazení nebo omrznutí zachráněných nebo evakuovaných osob, zvířat, případně zabránit škodám na majetku působením mrazu,
 12. přijmout opatření proti nebezpečí podchlazení a omrznutí zasahujících.

Hadicové vedení rušit při sníženém tlaku, s rozpojováním hadic začít od proudnice a postupovat směrem k čerpadlu. Odpojené hadice postupně skládat zároveň s odvodňováním a co nejrychleji je odvést.

Sdílet
Přiložené soubory
P_07_Silny_mraz.pdf zobrazit online PDF 157 kB