Neděle 24. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V krizi s Eurotelem v kapse

Krizové řízení je základní nástroj České republiky pro koordinaci záchranných složek, orgánů státní správy, fyzických a právnických osob při katastrofách, přírodních pohromách a jiných vyjímečných situacích. Zajištění kvalitního spojení, je proto velice důležitou součástí tohoto řízení.

Společnost Eurotel Praha, spol.r.o., vlastnící síť mobilních telefonů GSM (900/1800 MHz) a TIP (450 MHz) pokrývající území, na kterém žije 99 % obyvatel ČR, to znamená více než deset milionů lidí, zahájila prostřednictvím své distribuční sítě dodávku devatenácti tisíc mobilních telefonů, určených pro složky integrovaného záchranného systému, ministerstva, ústřední orgány státní správy, krajské a okresní úřady a obce České republiky.

Krizovými mobilními telefony budou vybaveny složky integrovaného záchranného systému, orgány krizového řízení ústředních správních orgánů a státních institucí, krajských a okresních úřadů a starostové obcí České republiky.

Eurotel Praha, spol.r.o. bude výše uvedené služby poskytovat v průběhu následujících šesti let. Po dobu tří let operátor garantuje záruku a po třech letech výměnu telefonů za novější typ.

Celá síť je několikanásobně jištěna proti běžným nehodám, například výpadkům elektrické energie. Operátor má zároveň připraveny mobilní základnové stanice tak, aby mohly rychle zasáhnout při řešení krizových situací.Zdroj: www.mvcr.cz
Sdílet