Středa 29. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Záchrana za peníze?

Na Slovensku chtějí od řidičů vybírat poplatky za likvidaci následků dopravních nehod. Ilustrační foto:HZS PrahaNOVÉ : Oficiální stanovisko HaZZ SR

Slovenští hasiči začnou uvažují o tom že začnou od řidičů inkasovat platby za odtažení nabouraného auta, či za odstranění následků dopravní nehody. Chybí jim totiž 460 milionů korun které měli dostat od pojišťoven.

Ty mají podle zákona o pojišťovnictví a zákona o poviném smluvním pojištění odpovědnosti řidičů platit na zvláštní účet ministerstva vnitra SR 8% z částky vybrané na povinném ručení (inspirace pro naše zákonodárce). Tyto peníze jsou určeny na činnost záchranných složek (hasiči, záchranné služby) a mají pokrýt náklady spojené se záchranou lidských životů. Ani jedna ze sedmi pojišťoven však peníze nepřevedla a brání se placení. Pojišťovny podaly soudní žalobu na stát. Podle nich jde o odnětí jejich soukromého vlastnictví. Ministerstvo financí připravuje novelu zákona kde tyto platby zruší.

Pojišťovny by si ale měly uvědomit kolik peněz jim hasiči a záchranáři ušetří. To platí i pro české pojišťovací ústavy. Hasiči ročně uchrání hodnoty ve výši mnoha desítek milionů, zachrání stovky životů a od pojišťoven nevidí ani korunu. Přitom by samy pojišťovny měly mít zájem na fungování a vybavenosti záchranných složek.

Ale co je doma to se počítá a tak proč platit záchranářům když se postará stát a pojišťovnám rostou zisky.

Slovenský nápad asi není moc reálný, ale na druhou stranu by měl stát donutit pojišťovny aby na provoz záchranných složek povinně přispívaly.

Jaký je Váš názor?

ZDROJ:WWW.PRAVDA.SK

Ako budú hasiči zasahovať bez peňazí z poisťovní?

Poisťovne neodviedli na účet Ministerstva SR 456.732.140,44 Sk, teda 8%-nú časť odvodu poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, vybranú od motoristov na rok 2002. Táto suma (prevažnú časť dostávali hasiči) bola určená na zaobstarávanie techniky, potrebnej na záchranné práce pri dopravných nehodách. Tým, že ju hasiči nedostali, bol Hasičský a záchranný zbor nútený prehodnotiť poskytovanie niektorých doplnkových činností pri dopravných nehodách. Vzhľadom na to, že sa v jednom z celoslovenských denníkov objavili viaceré zavádzajúce informácie a boli by sme neradi, aby sa stali zdrojom inšpirácie pre ostatných redaktorov, dovoľujeme si Vás upozorniť na niektoré skutočnosti z činnosti Hasičského a záchranného zboru:
1. Po zavolaní na číslo 150 sa ohlási operačný dôstojník, ktorému volajúci oznámi, čo sa stalo, či je, alebo je účastník nehody neprístupný (zakliesnený v havarovanom aute) pre tých, čo prídu na pomoc.
2. Operačný dôstojník overí volanie. Overovanie skutočnej potreby vyslania na zásah je nutné i preto, aby hasiči zbytočne nevykonávali činnosti, za ktoré zodpovedajú iné organizácie (Slovenská správa ciest, odťahové služby a pod.) Mohlo by sa stať, že v tom istom čase nebudú môcť hasiči zasiahnuť tam, kde im zásah prináleží zo zákona. Avšak i keď by bol čo len najmenší dôvod k výjazdu, príslušníci HaZZ pôjdu na pomoc, i keby sa neskôr ukázalo, že zásah nebol potrebný. Takýto postup vyplýva aj z pokynu prezidenta zboru, ktorý odznel na porade riaditeľov krajských riaditeľstiev HaZZ.
3. Ak sa ukáže neopodstatnenosť výjazdu, náklady nebudú zosobnené slúžiacemu operačnému dôstojníkovi. Nikdy takýto postup neplatil a ani sa neuvažuje o jeho zavedení.
4. Operačný dôstojník nezisťuje závažnosť zranenia osoby. Pokiaľ ide o ošetrenie zranených, to musí zabezpečiť záchranná zdravotná služba a preto niet dôvodu, aby závažnosť zranení posudzoval operačný dôstojník HaZZ.
5. Vyslobodzovanie mŕtvych tiel z havarovaných vozidiel nespoplatňujeme. K takejto praktike by sme sa nikdy neznížili.

Hasičský a záchranný zbor zrejme pristúpi k spoplatneniu služieb, ktoré sme doteraz vykonávali v snahe čo najrýchlejšie spojazdniť komunikácie po dopravnej nehode. Medzi takéto služby bude patriť napríklad
- odpratávanie havarovaných vozidiel z cesty
- čistenie komunikácie od ropných produktov a olejov.
Aj pri ďalších zásahoch príslušníkov HaZZ, napr. pri otváraní bytov, budeme naďalej poskytovať túto službu bezplatne, ak bude hroziť vznik požiaru, alebo v byte bude ohrozený dospelý alebo dieťa. Spoplatnená bude táto služba len v prípade zastúpenia kľúčovej služby.
Keďže každá dopravná nehoda je iná (iná vzdialenosť hasičskej stanice od miesta nehody, rôznosť typov áut, zásahovej a techniky a pod.), sadzobníky budú tvoriť podľa svojich podmienok Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru.
Sdílet