Středa 22. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Reakce GŘ HZS ČR na dezinformace ohledně povinných požárních hlásičů

V poslední době se množí zprávy o tom, že občané jsou oslovováni některými prodejci, kteří tvrdí, že domácnosti musí být nyní povinně vybaveny požárními hlásiči a že si je lidé tedy musí zakoupit. Tato tvrzení nejsou pravdivá a Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR je tímto uvádí na pravou míru.

V současnosti neexistuje žádná právní norma, podle které by si uživatelé stávajících domů a bytů museli svou domácnost povinně vybavit požárními hlásiči.

Podle vyhlášky Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární ochrany staveb , která nabude účinnosti k 1. červenci 2008, by měly být vybaveny hlásiči požáru nově postavené rodinné domy, byty a další vymezené typy staveb určené pro ubytování osob. Tato povinnost se však vztahuje pouze na nové stavby , tedy na stavby, na kterých se začalo pracovat až po 1. červenci 2008. Uživatelé stávajících bytů a domů si tak požární hlásiče pořizovat nemusí.

Tvrzení opaku je záměrným matením veřejnosti . Současné objekty postavené před 1. červencem 2008 budou muset být vybaveny požárními hlásiči pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu významnými stavebními úpravami.

MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR navíc veřejnost upozorňuje, že obvyklá cena autonomního požárního hlásiče (tedy jednoduchého zařízení fungujícího na baterie a s akustickým signálem) se pohybuje v řádech stovek korun . Nabídky na prodej požárních hlásičů za tisíce korun tyto běžné ceny výrazně překračují.

I když se povinné vybavení požárními hlásiči týká pouze nových staveb, MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR doporučuje všem občanům si požární hlásiče do domácnosti pořídit .

Při požárech v bytech a rodinných domech totiž každoročně zemřou desítky lidí a další stovky jsou zraněny, je to zdaleka nejvíce ze všech typů objektů.

Požární hlásiče představují vyzkoušený, efektivní, na údržbu nenáročný a finančně dostupný prostředek prevence, který zajišťuje včasné zjištění požáru v kteroukoliv denní či noční hodinu. Ze zkušeností záchranářů plyne, že právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů a požární hlásiče, které dokáží požár včas detekovat a upozornit na něj uživatele domácnosti, tak výrazně zvyšují šance na přežití . Nebezpečí hrozí zejména v noci, kdy lidé spí a není nikdo, kdo by si požáru včas všiml a zalarmoval ohrožené osoby. I malý požár dokáže po pár minutách zaplnit byt vysoce toxickými zplodinami, které již při několika vdechnutí způsobují smrt člověka.

Ve vyspělých státech (např. USA, Švédsko, Anglie) je požární hlásič na rozdíl od ČR naprosto běžným vybavením domácnosti. A povinnost vybavit si domácnost požárními hlásiči existuje hned v několika členských zemích EU.

Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární ochrany staveb se netýká jen požárních hlásičů, ale komplexně řeší podmínky požární ochrany při navrhování, výstavbě a užívání staveb. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR hodlá veřejnost podrobně informovat o všech změnách, které daná vyhláška přináší.


FAKTA:

Požáry v soukromých domácnostech mívají nejtragičtější důsledky. Jen v roce 2007 hasiči zasahovali u celkem 2 513 požárů v domácnostech – zemřelo při nich 53 osob (42,4 % z celkového počtu úmrtí při požárech) a bylo zraněno dalších 445 lidí (45,6 % z celkového počtu zranění při požárech). Požáry v domácnostech přitom činily jen 11,2 % ze všech požárů, škody způsobené požáry v domácnostech přitom přesáhly 324 mil. Kč.
Údaje za předešlé roky jsou ještě tragičtější – 2006/počet požárů 2631 – 79 osob zahynulo, 2005/počet požárů 2614 – 74 osob zahynulo .

Hasiči tak denně v průměru vyjíždějí k 7 požárům v domácnosti, denně je při nich zraněn alespoň jeden člověk a smrt člověka si požáry v domácnostech vyžádají alespoň jednou týdně .



kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR



-wap-
Sdílet