Pátek 28. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výchova dětí v oblasti požární ochrany

Ve středu 6. 2. 2008 se od 16:00 koná na ředitelství HZS MSK v Ostravě-Zábřehu náborový seminář pro zájemce o působení na základních školách v oblasti požární a další prevence. Seminář je určen nejenom pro profesionální a dobrovolné hasiče!!!

Ve zbývajících okresech Moravskoslezského kraje již působí na ZŠ několik desítek lektorů, především z řad profesionálních a dobrovolných hasičů a mají za sebou stovky zajímavých hodin s dětmi.

Seminář proběhne dne 6.2. 2008 v 16 hodin na centrální stanici HZS MSK v Ostravě
(velká učebna – m.č. 339, Výškovická 40, Ostrava – Zábřeh)
.


a je určen všem zájemcům z řad profesionálních i dobrovolných hasičů popř. jiných organizací o činnost instruktora v tomto programu na základních školách, především
v okrese Ostrava.

Účelem semináře je seznámit zájemce o práci instruktora s materiálním, technickým
a finančním zajištěním programu vyplývající ze zpracované koncepce PVČ. Autoři
původní myšlenky programu objasní základní principy preventivního programu
a důvody pro jeho vznik.

Podmínkou realizace vlastního programu je získat a vyškolit dostatek kvalitních
instruktorů, kteří budou mít potřebné předpoklady pro tuto práci. Zájemci o výše
popsanou činnost budou pro práci instruktora odborně vyškoleni systémem
vzdělávacích kurzů, které proběhnou v průběhu roku.

Bližší podrobnosti k plánovanému semináři a k dotazům ohledně programu podají
všem zájemcům příslušníci HZS MSK –

Ing. Václav Komárek, tel.: 950 730 127, e-mail: vaclav.komarek@hzsmsk.cz
Ing. Martin Pliska, tel.: 950 730 128, e-mail: martin.pliska@hzsmsk.czZákladní informace pro ty, kteří se ještě s programem nesetkali


Preventivní program Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva se realizuje na základních školách a skládá se ze dvou hlavních částí.

První část je zaměřena na děti ve věku 7–10 let, což je první stupeň školní docházky. Dětem jsou předneseny základní informace a poznatky z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve dvou vyučovacích hodinách, které jsou dále děleny do jednotlivých tématických bloků.

Cílem první části je získání důvěry dětí, vytvoření respektu z ohně a postulátu, že oheň dětem opravdu do ruky nepatří. Děti se naučí, jak přivolat pomoc (jde zejména o snížení ostychu při přivolání pomoci), prohlédnou a obléknou si zásahový oblek, čímž dojde ke snížení strachu z vybavení a výstroje hasiče. Dále se v první části děti dozvědí, co znamená zvuk sirény – varovný signál, co dělat při zvuku sirény – varovném signálu, co si vzít s sebou při opuštění bytu. Na závěr první části jsou dětem rozdány propagační materiály s preventivní tématikou.

Druhá část je určena dětem ve věku 11–14 let, což v praxi znamená druhý stupeň školní docházky. Výuka je doplněna o tématiku náročnější a není již vedena tak hravou formou, jako část první. Otevřená komunikace a vzájemný dialog je však nadále její podstatou. Uvedená část je rozdělena také na dvě samostatné hodiny, z nichž každá je rozšířeným opakováním obou hodin první části.

Cílem druhé části výukového programu je zopakovat si a rozšířit znalosti získané v první části výukového programu, uvědomit si zodpovědnost za své jednání, ale i za své mladší sourozence, naučit se základy první pomoci při popáleninách a intoxikaci kouřem, jak se zachovat při zvuku sirény a jak se chránit při úniku nebezpečných látek. Dětem je třeba zdůrazňovat, aby se v případě nebezpečí držely pokynů dospělých (rodičů, učitelů). Na závěr hodiny se pomocí propagačních materiálů zopakuje učivo.


Mgr. Petr Kůdela
HZS Moravskoslezského kraje
tiskový mluvčí-wap-
Sdílet