Úterý 25. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči učili školáky chránit před ohněm

Jak správně ohlásit požár, dopravní nehodu nebo jinou událost na operační středisko hasičů, jak si počínat, když jiskry z táboráku přeskočí na šaty a na člověku začnou hořet kalhoty, proč se nesmí zneužívat tísňová linka…

Tyto a další důležité informace a poznatky předávali příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje žákům základní školy v ulici Hamry v Brně-Obřanech. Základům požární ochrany a ochrany před mimořádnými událostmi učili školáky ze druhé a šesté třídy. Vyučovací hodiny byly součástí cyklu přednášek a besed v rámci programu Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Projekt, který připravil Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, je určen dvěma věkovým skupinám dětí od 7 do 10 let a od 11 do 14 let. Cílem je hravou a přitažlivou formou předat dětem důležité informace a návyky k prevenci před požáry a mimořádnými událostmi. Výuku v délce dvou hodin doplňuje prohlídka požární stanice. Projekt vznikl v roce 1996 v severo­moravském Bruntálu. Program s využitím poznatků z požární prevence v Kanadě zpracovali příslušníci HZS Moravskoslezského kraje ve spolupráci s občanským družením Citadela Bruntál. V Brně tento program hasiči již od loňska realizují na základních školách v ulicích Hamry, Hudcova a Pastviny. Po vyškolení dalších aktivistů by se projekt měl rozšířit na ostatní základní školy v Brně i v okresech kraje.


por. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kraje-wap-
Sdílet