Sobota 18. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Co to vlastně je ten hasič III. stupně?

Odznak Hasič I. – III. stupně je určen pro velitele a další vyspělé členy dobrovolných jednotek PO. Odznak odbornosti může získat kterýkoliv člen Sboru dobrovolných hasičů, pokud splní předepsané podmínky.

Úvod

Odznaku Hasič I. – III. stupně je podle Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vyvrcholením odborné přípravy členů SDH, kteří se zaměřují na represivní činnost. Podmínkou pro získání odbornosti Hasič III. stupně je být minimálně 5 let členěném SDH, pravidelně se zúčastnit odborné přípravy a složit zkoušku z odborných znalostí před komisí. Pro získání odznaků I. A II. Stupně jsou stanoveny další podmínky. Podrobnosti lze nalézt v příslušném metodickém pokynu viz odkaz zde.

Že se jedná o stále živou věc, dokazuje následující odkaz : http://www.dh.cz/…trojnik_2008).

SH ČMS vydalo čtyři okruhy otázek: Požární taktika, technické prostředky, technický výcvik a speciální zásahy. Každý okruh obsahuje 50 otázek. Soubor otázek byl uveřejněn na stránkách SH ČMS (http://www.dh.cz/…e_otazky.doc).

Při přípravě na zkoušky pro získání tohoto odznaku jsme si všimli určitých chyb a nedostatků.

To nás vedlo k napsání tohoto článku. Vzhledem k jeho rozsahu bylo po konzultaci se šéfredaktorem tohoto serveru rozhodnuto rozdělit jej na 4 díly. V každém dílu se budeme věnovat jednomu tematickému okruhu. První díl je věnován úvodu do problematiky a otázkám, které se týkají požární taktiky (v testu označeno jako oblast a).

Názvosloví

Tatí, kdo je to ten požárník?

V otázkách se používá zastaralé názvosloví, např. přívlastkem požárnický se to v otázkách k technickým prostředkům jen hemží. Uvedu ty nejkřiklavější: požárnický opasek, požárnická přilba, sací požární hadice, plnoproudá požární proudnice, požární ejektor atd. Celkem je tento přívlastek použit 24krát v 50ti otázkách týkajících se technických prostředků. Podrobněji se o tomto problému zmíníme v druhém dílu, který je věnován právě okruhu otázek, které se týkají technických prostředků.

V následujícím textu se pokusíme zamyslet nad některými otázkami (většinou jsou vybrané náhodně).

Požární taktika (oblast a)

A hurá na test!

Otázky v této části jsou poměrně kvalitní. Mnohé z nich se vyskytují i v testech, které musejí vyplňovat členové JSDH například na kurzech nositelů dýchací techniky. Zklamalo nás ale to, že v taktice jsme nenašli jedinou otázku směřující k nebezpečím u zásahů, zato zde místo zabírají otázky jako např. otázka č. 5.
5. Podle polohy vůči zemi dělíme požáry na

A. podzemní, přízemní, středně vysoké a výškové

B. přední, prostřední, zadní a kombinované

C. čelní, boční, obchvatné


Připadá nám nepodstatné a nedůležité kam se požár zaškatulkuje, ale jaká nebezpečí hrozí při zde vyjmenovaných požárech to už důležité je! Též otázka č. 37 prostě nedává smysl.
37. V místnostech kde provádíme hašení mlhovými /rozprášenými/ proudy

A. můžeme bezprostředně po uhašení proud uzavřít

B. Usměrňujeme proud stále k požáru, až do doby, kdy místnost opustíme, potom proud uzavřeme

C. musíme okamžitě po uhašení proud uzavřít a potom opustit 


Soubor otázek týkajících se taktiky patří k těm kvalitnějším. Příště se budeme věnovat otázkám, které se týkají technických prostředků.

Závěr

No a nezbývá, než začít diskutovat.

Autoři tohoto článku nechtějí nikoho napadat či osočovat. Jejich záměr je pouze a jen věcnou kritikou poukázat na chyby a nedostatky, na které se přišlo při hledání správných odpovědí k otázkám v testu na internetu. Mnohé sbory i jednotky tyto otázky používají při vzděláváních svých členů a vůbec netuší, že něco není v pořádku.

Celý text je psán tak, aby vás, čtenáře z řad dobrovolné hasičské veřejnosti vedl k zamyšlení a nepodsouval vám naše názory.

Ne ve všem musí mít autoři pravdu, proto chtějí vyvolat věcnou diskusi. Ta pod tímto dílem by se měla týkat otázek, které se v testu věnují taktice.
Radek Svoboda
Tomáš JelínekAutoři děkují všem, kteří se na tomto článku podíleli.

Odkazy:

http://sdh.nmnm.cz/…_velitel.doc
http://sdh.nmnm.cz/…e_otazky.doc
http://sdh.nmnm.cz/…ky_pokyn.doc


-wap-
Sdílet