Středa 1. dubna 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Fireport 970

Bojový řád 9/P: Přetlaková ventilace při zdolávání požáru. Odvedení horkého kouře

Přetlaková ventilace je metoda nuceného větrání, jejíž podstatou je řízené vytlačování kouře čistým vzduchem. Při zdolávání požáru slouží k odvedení tepla a zplodin hoření. Jejím principem je vytvoření usměrněného toku čistého vzduchu, který proudí do pásma hoření a vytlačuje předem zvoleným odváděcím otvorem teplo a zplodiny hoření mimo objekt. Přetlaková ventilace pro odvedení horkého kouře je součástí zdolávání požáru.

Ve smyslu metodického listu, kterého se tento článek týká, jsou použity následující pojmy:

 1. horký kouř – kouř o vysoké teplotě, který je schopen vznítit hořlavé látky v místězásahu. Projevuje se u něj velká stoupavá tendence, způsobená rozdílem jeho hustoty a hustoty okolního vzduchu,
 2. přiváděcí otvor – otvor, kterým se do objektu přivádí čistý vzduch. Zpravidla se jedná o vstupní otvor do vnitřní zásahové cesty,
 3. odváděcí otvor – otvor, kterým se z objektu odvádí teplo a kouř. Mohou to být dveře, okna, střešní vikýře nebo jiné vhodné otvory,
 4. vzduchový kužel – proud vzduchu tvaru rozšiřujícího se kužele, jenž vychází z přetlakového ventilátoru.

Nasazení přetlakové ventilace při zdolávání požáru je rizikové a nedoporučuje se v případech, kdy:

 1. dochází k ohrožení osob mezi pásmem hoření a odváděcím otvorem,
 2. může dojít ke zvíření a následné explozi výbušných prachů,
 3. nelze vytvořit vhodný odváděcí otvor,
 4. v zasaženém prostoru se nachází duté stavební konstrukce, kterými se může požár nekontrolovatel­ně šířit,
 5. se nachází větší množství hořlavého materiálu mezi pásmem hoření a odváděcím otvorem,
 6. hrozí rozšíření požáru z odváděcího otvoru odváděným teplem.

Při nasazení přetlakové ventilace v průběhu zdolávání požáru platí následující bezpečnostní pravidla:

 1. do odvětrávaného prostoru lze vstupovat pouze přiváděcím otvorem,
 2. nezdržovat se zbytečně v proudu přiváděného vzduchu a tím nesnižovat účinnost ventilace,
 3. nepohybovat se v blízkosti odváděcího otvoru,
 4. neprovádět hašení z vnější strany objektu přes odváděcí otvor,
 5. nepřenášet ventilátor za plného chodu.
Sdílet
Přiložené soubory
P.09 Ventilace - horky kour.pdf zobrazit online PDF 182 kB
Banner hasičskávyzbrojna 970 OK