Pondělí 20. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik nebezpečné látky do ovdzuší

Únik chemické látky do ovzduší z provozu firmy KORTAN s.r.o. v ulici Lipová v Hrádku nad Nisou byl ohlášen dnes v půl páté odpoledne na operační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.Ilustrač­ní foto.

Únik chemické látky do ovzduší z provozu firmy KORTAN s.r.o. v ulici Lipová v Hrádku nad Nisou byl ohlášen dnes v půl páté odpoledne na operační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Operační důstojník na místo ihned vyslal dobrovolné hasiče z Hrádku nad Nisou a profesionály ze stanice Liberec se speciálním chemickým kontejnerem určeným k likvidaci nebezpečných látek.

Hasiči ve výrobně objevili kaluž zásaditého roztoku, který vznikl reakcí kyseliny dusičné a hydroxidu sodného, nebo draselného. Při reakci se uvolnil do vzduchu plynný mrak štiplavého zápachu, který se začal šířit do okolí. Hasiči zasypali uniklou směs látek pískem a prostory odvětrali. O celé záležitosti byl informován rovněž starosta obce a zástupci České inspekce životního prostředí. Na místě provedli hasiči měření koncentrací par pravděpodobně oxidu dusíku v ovzduší. V devatenáct hodin předali hasiči místo zásahu majiteli firmy. Podle posledních dostupných informací nejsou koncentrace pro obyvatele nebezpečné. V pondělí provede Česká inspekce životního prostředí na místě šetření, zda ve firmě nedošlo k porušení bezpečnostních předpisů při manipulaci s nebezpečnými látkami. Také bude známo přesné chemické určení uniklých látek.

Hasiči upozorňují obyvatele Hrádku nad Nisou, aby zbytečně nevycházeli z domů, nevětrali a neotvírali okna. Upozornění platí až do zítřejšího rána, kdy budou opět přeměřeny koncentrace a hasiči zjistí, zda došlo k úplnému rozplynutí mraku oxidu dusíku. O situaci v Hrádku nad Nisou informuje místní občany i Policie ČR


por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje

-swo-
Sdílet