Středa 22. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nekecat a dělat

Po vzoru Policie ČR „POMÁHAT A CHRÁNIT“, by v nejbližší době mělo být vedením HZS ČR, na podnět většiny hasičů, rozhodnuto také o zavedení nápisu na služební vozidla sboru. „Ano, i tato varianta je ve hře.“, prohlásil na dotaz naší redakce ministr vnitra.

Dále doplnil, že v současné době probíhá výběrové řízení na slogan, který by měl na vozidlech hasičů být umístěn: „Jsme však toho názoru, že vzhledem k prestiži HZS není nutné slogan ujednocovat, ale diferencovat jej dle jednotlivých odborností ve sboru a účelu, pro který mají vozidla sloužit“.

Redakci se podařilo získat informace přímo z komise, která se otázkou zabývá. Vedle standardního nápisu, který by měl být umístěn na všech cisternách „ZACHRAŇOVAT A HASIT“ nebo žebřících „VYSUNOVAT A ZASUNOVAT“ se silně etablují jednotlivé hasičské odbornosti. U spojovacích vozidel se nyní rozhoduje mezi hesly „LETOVAT A DRÁTOVAT“ a „NASLOUCHAT A SPOJOVAT“, kdežto u vozidel a kontejnerů chemicko-technické (dříve protiplynové) služby slogan, který podporuje většina odborníků z této oblasti, „NASADIT A DÝCHAT“, považuje komise za nevhodný a hledá vhodnou alternativu. Naopak u mobilní požární techniky, která se zúčastňuje zásahů u dopravních nehod má s heslem „VYSTŘÍHAT A ZAMÉST“ jasno, stejně jako u automobilů jednotlivých ředitelství HZS (viz obrazová příloha), u kterých byla již instalace nápisů zahájena.

O sloganech vozidel řídicích důstojníků a vyšetřovatelů příčin požárů bude na GŘ HZS ČR jednáno příští týden.

Více o projektu policie „POMÁHAT A CHRÁNIT“ naleznete na zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po internetu v současné době koluje tento ,,úsměvný“ článek, který již několikrát dorazil i do našeho redakčního mailu, k mnoha hasičům se ale jistě nedostal, tak vám ho zprostředkovaně přináší i server Požáry.cz (naše redakce není autorem článku). Berte ho jako předzvěst 1.dubna, tedy Apríla…


-wap-
Sdílet