Neděle 26. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V balíku na poště byla nebezpečná látka

K úniku nebezpečné látky do ovzduší dnes dopoledne dvě jednotky profesionálních hasičů vyjížděly do areálu České pošty v Heršpické ulici v Brně. Pracovníci pošty zavolali hasiče poté, co z jednoho pytle s balíky v hale pro zpracování zásilek začala unikat neznámá kapalina a ucítili dráždivý zápach.

Událost byla operačnímu středisku HZS ohlášena v 9.18 hodin a na místo vyjeli hasiči ze stanic v Lidické a Bauerově ulici.

Pracovníci pošty ještě před příjezdem hasičů vyklidili halu pro třídění a zpracování zásilek. Čtyři pytle potřísněné kapalinou naložili na přepravní vozík a vyvezli na volné prostranství v areálu pošty. Hasiči při průzkumu v ochranných protichemických oblecích zjistili, že se zřejmě jedná o kyselinu a z látky se uvolňuje chlorovodík. Z bezpečnostního listu přiloženého k zásilce a z označení látky vyplynulo, že se jedná o přípravek obsahující kyselinu ve zhruba třicetiprocentní koncentraci. Koncentrovaný prostředek, který se při použití ředí vodou v poměru 1:5 až 1:10, je určen k odstraňování usazenin vodního kamene, vápence a cementu. V balíku byly dva pětikilogramové plastové kanystry s tímto přípravkem a nebezpečná látka začala zřejmě unikat při manipulaci s balíkem během přepravy.

Zásilku s přípravkem adresovanou do Prahy spolu s dalšími cca 15 potřísněnými balíky hasiči uložili do speciálních přepravních sudů a odvezli. Obsah sudů prozkoumají chemici z laboratoře školícího střediska HZS Jihomoravského kraje v Tišnově.

Zbytky látky unikající z přepravovaných kanystrů na dvoře pošty hasiči po konzultaci s chemiky rozředili třemi tisíci litry vody a rozředěný, bezpečný roztok spláchli do kanalizace. Protože se zásilkou před příjezdem hasičů přišlo do styku 18 pracovníků pošty, velitel zásahu je poučil o zásadách hygieny a ochrany zdraví. Přestože žádný ze zdejších zaměstnanců si nestěžoval na zdravotní potíže a nežádal lékařské ošetření, byli poučeni o tom, že chlorovodík uvolňovaný z přípravku může způsobit poleptání sliznic a další problémy. Ve vyklizené hale pro zpracování zásilek zůstane i v příštích dnech zapnutá přetlaková ventilace.

Po 11. hodině hasiči ukončili zásah. Okolnosti, za jakých se nebezpečná látka ohrožující zdraví objevila mezi běžnými poštovními balíky, šetří policisté.


Ilustrační foto.

Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kraje


-wap-
Sdílet