Středa 27. května 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Lenzing 970x150 OK

Bojový řád 11/P: Hašení požáru ve sklepních prostorech budov

Dochází zde ke značnému tepelnému namáhání stavebních konstrukcí a k následnému nebezpečí zřícení konstrukcí, dále hrozí nebezpečí ztráty orientace, popálení, pádu, intoxikace, opaření, výbuchu a úrazu elektrickým proudem.

Požáry ve sklepních prostorech budov jsou charakterizovány:

 1. vysokou teplotou v celém prostoru bez podstatného rozdílu teploty u podlahy a stropu,
 2. silným zakouřením zpravidla bez zřetelné neutrální roviny a zakouřením přilehlých schodišť a chodeb,
 3. nedostatkem světla,
 4. členitostí sklepního prostoru a nedostatkem potřebného počtu vchodů a okenních otvorů,
 5. přítomností technických rozvodů (voda, plyn, odpady),
 6. skladováním různých, často snadno hořlavých nebo jinak nebezpečných materiálů,
 7. možností rozšíření požáru do dalších podlaží budovy instalačními šachtami, větracími a jinými otvory, přenosem tepla,
 8. ohrožením velkého počtu osob kouřem unikajícím schodišťovým prostorem se vznikem paniky a ztíženou evakuací.

Při hašení požáru ve sklepních prostorech budov je nutné:

 1. průzkumem zejména zjistit konstrukci stropu, otvory ve stropech, ventilační a instalační šachty, kterými by se mohl požár rozšířit, dispoziční řešení a využívání sklepních prostorů, umístnění případných zdviží a výtahů, shozů a jiných technologií. Dle možností zjistit také druh materiálu uloženého ve sklepě a místo uložení (tlakové nádoby, hořlavé kapaliny),
 2. zajistit vypnutí elektrického proudu, případně posoudit nezbytnost zastavení vody a plynu do celého objektu nebo jeho části,
 3. provádět průběžný průzkum s připravenými proudy nad sklepními prostory, ve kterých je požár, se zvláštním zřetelem na instalační šachty v bytových jádrech,
 4. provádět průzkum v pásmu zakouření přilehlých prostorů a zajistit jejich odvětrání,
 5. zajistit záchranu, případně evakuaci osob nad hořícími sklepními prostory,
 6. odvětrávat do venkovního prostoru tak, aby se zabránilo dalšímu zakouření zejména únikových cest a dalších prostorů,
 7. při dlouho trvajícím požáru posoudit možnost zřícení stavebních konstrukcí, zejména stropu,
 8. posoudit možnost utěsnění sklepních prostorů, v některých případech je možné je zaplnit lehkou pěnou,
 9. neuhasit unikající hořící plyn pokud není zajištěno zastavení jeho přívodu a ochlazovat okolí.
Sdílet
Přiložené soubory
P.11 Sklepy.pdf zobrazit online PDF 176 kB
Banner Kobit THZ 970*150 OK