Středa 22. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasič III. stupně ano či ne? (2/4)

V minulém dílu jsme se zmínili o tom, co to hasič III. stupně vlastně je a krátce jsme se věnovali prvnímu tematickému okruhu. Dnes se budeme věnovat otázkám, které se týkají technických prostředků.

A pokračujeme Technickými prostředky

Technické prostředky

Vaše odpovědi označte křížkem!… Fando, já to nechápu, říkal jsem křížkem a skoro všichni to mají zakroužkované…

V okruhu „Technické prostředky“ nás zaujala většina otázek. 
2. Požárnická přilba se sestává z těchto hlavních částí a má elektrickou pevnost:

A) skořepina, dvoustupňová náhlavní vložka, podbradník, nátylník, spojovací části, 5 000 V
B) skořepina, podbradník, spojovací části, nátylník, hřeben, elektrická pevnost 6 000 V
C) skořepina, spojovací části, dvoustupňová náhlavní vložka, nátylník, ochranný štít, elektrická pevnost 5 000 V

Autor otázky se dotazuje na „hlavní součásti“, přitom vyhl. č. 255 stanoví „trvalé součásti“. V této vyhlášce jsou vyjmenovány: podbradník, nátylník a obličejový štít. „Správná“ odpověď „A“, se tedy vyhlášce přibližuje nejméně. Otázka pravděpodobně vznikla před platností normy ČSN EN 443.
3. Záchranné lano konopné:

A) má průměr 12 mm +/- 0,6 mm, celkovou délku 25 m, zkouší se periodicky 1 x za 6 měsíců a před každým použitím, silou 1 500 N, vyřazuje se po 10 letech od data uvedení do užívání
B) má průměr 10 mm +/- 0,6 mm, celkovou délku 20 m +/- 0,25 m, zkouší se periodicky 1 x za 12 měsíců a po každém použití, silou 1 500 N, vyřazuje se po 10 letech od data výroby
C) má průměr 12 mm +/- 0,6 mm, celkovou délku 25 m +/- 0,25 m, zkouší se periodicky 1 x za 3 měsíce a po každém použití, silou 1 500 N, vyřazuje se po 10 letech od data výroby


Žádný výrobce již záchranná konopná lana nedodává a stará lana se již nesmějí používat. Rovněž otázky zkoušení konopných hadic by asi bylo lepší, vzhledem k jejich četnosti ve vybavení hasičů, vynechat. Opět se nám nepodařilo najít žádného výrobce. Víte o nějakém? Napište nám o tom do diskuse pod článkem.
5. Záchytné lano:

A) má průměr 12 mm +/- 0,5 mm, délku 25 m +/- 0,2 m, zkouší se 1 x za rok tahem 1 500 N, na obou koncích v délce 200 mm je napuštěno anilinovou červení, životnost není omezena
B) má průměr 10 mm +/- 0,5 mm, délku 12 m +/- 0,2 m, zkouší se l x za půl roku tahem 735,5 N, na koncích v délce 200 mm je napuštěno anilinovou červení, životnost není omezena
C) má průměr 10 mm +/- 0,5 mm, délku 20 m +/- 0,2 m, zkouší se 1 x za půl roku tahem 735,5 N, na koncích v délce 200 mm je napuštěno anilinovou červení, životnost není omezena


V otázce týkající se „záchytného lana“ je použito spojení anilinová červeň, lepší by asi bylo napsat jen červená barva. Slovo anilinová vyjadřuje spíš druh barvy než její odstín.

Nevhodně byly zařazeny též otázky týkající se vybavení a takticko-technických dat některých vozidel. Dnes je většina vozidel vyrobena „na zakázku“ dle podmínek zadavatelů. Dvě identická vozidla je problém najít. Připadá nám nesmysluplné zkoušet hasiče z techniky, kterou někteří nikdy neviděli a ani nikdy neuvidí. Nebylo by vhodnější zahrnout do tohoto okruhu otázky typu: kolik má cisterna u vašeho sboru vody, pěnidla, jaké má čerpadlo, kolik má ve výbavě hadic, jaký má podvozek apod.
30. V požární ochraně používáme čerpadla:

A) pístová (džberová stříkačka, čerpadlo MOSTAR), proudová (ejektor, přiměšovač, pěnotvorná proudnice, plynová vývěva), odstředivá (jednostupňová, dvoustupňová, kombinovaná )
B) pístová (džberová stříkačka), proudová (přiměšovač, vodokružná vývěva) odstředivá (jednostupňová, kombinovaná)
C) pístová (džberová stříkačka, pístová vývěva), proudová (ejektor, pěnotvorná proudnice), odstředivá (dvoustupňová, kombinovaná, lamelová) 


Jak autor otázky přišel na čerpadlo Mostar, jsme nezjistili. Podařilo se nám však zjistit, že bylo vyráběno již v roce 1949 podnikem Sigma Pumpy. Obrázek Mostaru je ve fotogalerii k tomuto článku.
36. CAS 32 na podvozku TATRA l48 má:

A) čerpadlo jednostupňové o jmenovitém průtoku 3 200 l/min., ucpávku bezobslužnou, vývěvu plynovou na spálené plyny, nádrž na vodu 6 000 l., nádrž na pěnidlo 600 l., 3 díly tlakové požární hadice B, 4 díly tlakové požární hadice C
B) čerpadlo dvoustupňové o jmenovitém průtoku 3 200 l/min., ucpávku provazcovou, vývěvu plynovou na nespálené plyny, nádrž na vodu 8 200 l., nádrž na pěnidlo 800 l., 3 díly tlakové požární hadice C, 4 díly tlakové požární hadice B
C) čerpadlo dvoustupňové o jmenovitém průtoku 3 200 l/min., ucpávku hnětací, vývěvu plynovou na spálené plyny, nádrž na vodu 6 000 l., nádrž na pěnidlo 600 l., 3 díly tlakové požární hadice B, 4 díly tlakové požární hadice C


V ČR lze nalézt mnoho vozidel s tímto označením, ale stále méně z nich má původní parametry. Při různých přestavbách a repasích jsou dost často měněny nádrže a nově dosazené nádrže mohou být o několik set litrů větší. Některé dobrovolné jednotky také odstraňují nádrže na pěnidlo. Vozidlo, které si hasiči upraví sami, obvykle není v souladu se schváleným typem, ale existuje mnoho malých firem, které provádějí úpravy, které mají schválené.
41. AS 16 na podvozku IFA W 50 l:

A) má čerpadlo jednostupňové o maximálním průtoku 2 200 l/min., vývěvu rotační lamelovou, ucpávku hnětací, nádrž na vodu a pěnidlo 200 l.
B) má čerpadlo dvoustupňové o maximálním průtoku 1 600 l/min., vývěvu rotační vodokružnou, ucpávku hnětací, nádrž na vodu 200 l., nádrž na pěnidlo 200 l.
C) má čerpadlo dvoustupňové o maximálním průtoku 2 200 l/min., vývěvu rotační vodokružnou, ucpávku hnětací, nádrž na vodu 200 l., nádrž na pěnidlo 200 l.


Myslíme si, že tato otázka týkající se automobilové stříkačky AS 16 na podvozku IFA W 50 L se neměla dostat do tohoto okruhu vůbec, protože jejich zastoupení je spíše raritní než běžné (po dlouhém hledání se nám podařilo najít asi 30 ks v ČR). Foto tohoto vozu najdete ve fotogalerii u tohoto článku.
45. CAS 32 na podvozku TATRA 815 má:

A) čerpadlo dvoustupňové o jmenovitém průtok 3 200 l/min., ucpávku hnětací, vývěvu plynovou na spálené plyny, nádrž na vodu 8 200 l., nádrž na pěnidlo 600 l., 10 dílů požárních tlakových hadic B, 6 dílů požárních tlakových hadic C
B) čerpadlo jednostupňové o jmenovitém průtoku 3 200 l/min., ucpávku bezobslužnou, vývěvu plynovou na nespálené plyny, nádrž na vodu 6 000 l., nádrž na pěnidlo 800 l., 3 díly požárních tlakových hadic B, 6 dílů požárních tlakových hadic C
C) čerpadlo jednostupňové o jmenovitém průtoku 3 200 l/min., ucpávku bezobslužnou, vývěvu plynovou na spálené plyny, nádrž na vodu 8 200 l., nádrž na pěnidlo 800 l., 10 dílů požárních tlakových hadic B, 6 dílů požárních tlakových hadic C

Která odpověď je správně? U starších vozidel by byla dobře odpověď C), novější nebo repasované CAS 32 byly ale často vybavovány čerpadly s vysokotlakem např. Ziegler a jinou vývěvou než plynovou na pálené plyny. U některých vozidel byla odstraněna nádrž na pěnidlo (AČR).

Máte CAS se stejným označením a jinými parametry? Napište nám o tom do diskuse.
49. Vysunovací žebřík dřevěný:

A) je dvoudílný, umožňuje výstup až do výšky 9,2 m, prodlužování se provádí vysunováním, zkouší se 1 x ročně a po každém použití při úplném vysunutí a podepření ve 3 místech, zatíží se hmotností 80 kg a rozkmitá se, při odepření na koních se zatíží hmotností 40 kg a lehce se rozkmitá
B) je dvoudílný, umožňuje výstup až do výšky 10 m, prodlužování se provádí vysunováním, zkouší se 1 x za půl roku a po každém použití při úplném vysunutí a podepření ve 3 místech, zatíží se hmotností 60 kg a rozkmitá se, při podepření na koncích se zatíží hmotností 40 kg a lehce se rozkmitá
C) je dvoudílný, umožňuje výstup až do výšky 10,5 m, prodlužování se provádí nastavováním, zkouší se 1 x za čtvrt roku a po každém použití při plném vysunutí a podepření ve 3 místech, zatíží se hmotností 80 kg a rozkmitá se při podepření na koncích se zatíží hmotností 60 kg a lehce se rozkmitá

Vysunovací žebřík dřevěný? Dlouho jsme hledali, kde by se dal koupit, ale nic jsme na internetu nenašli. Hledáním nějakého obrázku takového žebříku jsme strávili desítky hodin, nakonec se nám fotografii tohoto žebříku podařilo sehnat a najdete ji ve fotogalerii. Google zná slovní spojení „vysunovací žebřík dřevěný“ v podstatě jen v souvislosti s tímto testem.

Máte někdo tento žebřík? Používáte jej? Napište nám o tom do diskuse pod článkem.

Závěr

A zase můžeme začít diskutovat.

Pro jistotu zopakujeme, že autoři tohoto článku nechtějí nikoho napadat či osočovat. Jejich záměr je pouze a jen věcnou kritikou poukázat na chyby a nedostatky, na které při hledání správných odpovědí k otázkám v testu na internetu přišli. Ne ve všem musí mít autoři tohoto textu pravdu, proto chtějí vyvolat věcnou diskusi. Ta pod tímto dílem by se měla týkat otázek, které jsou v testu věnovány technickým prostředkům.

Myslíte si, že otázky jsou v pořádku? Neptají se spíš na hasičskou historii? Zkoušíte si test společně s námi? Nejen odpovědi na tyto otázky můžete psát do diskuse pod článkem.
Příště se zaměříme na otázky k technickému výcviku.

Radek Svoboda
Tomáš Jelínek


Foto: archiv autorů, Požáry.cz, internet

Autoři děkují všem, kteří se na tomto článku podíleli.

Odkazy:

http://sdh.nmnm.cz/…_velitel.doc

http://sdh.nmnm.cz/…e_otazky.doc

http://sdh.nmnm.cz/…ky_pokyn.doc


-wap-
Sdílet