Pondělí 27. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výcvik lezců brněnského HZS v záchraně osob z budov

V týdnu od 11. do 15. února tohoto roku uskutečnila lezecká družstva spolu s vybranými veliteli a techniky praktické instruktážně – metodické zaměstnání, zaměřené na nácvik vyprošťování osob, uvězněných v troskách sesutých budov.

Akce proběhla díky vstřícnosti soukromého podnikatelského subjektu, který v současné době provádí demolici průmyslového areálu v centru města Brna a v rámci této své činnosti nám umožnil přístup do budov různých z hlediska stavebních konstrukcí a stadia destrukce, což umožnilo simulovat širokou škálu činností, s nimiž se záchranné týmy v praxi setkávají.

Struktura výcviku byla přizpůsobena faktu, že jádro vyprošťovacího týmu tvoří hasiči – lezci, z toho důvodu bylo stanoveno, že u cvičného objektu se vlivem kolapsu stavebních konstrukcí staly nepoužitelnými běžné vstupní cesty, jako jsou dveře a schodiště, pročež bylo třeba zvolit alternativu za pomoci lezecké techniky, to znamená výstup po fasádě s postupovým jištěním, resp. slanění do nižšího podlaží ze střechy při simulovaném použití vrtulníku.

Dalším úkolem bylo překonání různých typů stavebních konstrukcí. Průnik byl vždy zahajován průzkumným vrtem, do něhož by v praxi byla vsunuta speciální sutinová kamera. Úkolem její obsluhy je zjistit přítomnost osob a upřesnit jejich polohu, aby byly co nejméně ohroženy dalšími záchrannými pracemi. Po vizuální prohlídce prostoru byl otvor pomocí bouracího nářadí rozšířen na průlezný profil, případné ocelové výztuže byly odřezávány přenosnou soupravou pro řezání plamenem. Následovalo ošetření zraněné osoby zdravotníkem, její fixace do vhodného záchranného prostředku a příprava na transport, jehož část probíhala po vertikální dráze s nutností využití lanové techniky.

Součástí výcviku bylo i praktické zopakování různých způsobů budování kotevních bodů, od vrtání průvlaků ve stavebních příčkách přes osazování expanzních nýtů a lepených skob až po nouzové způsoby, jakým je například ovázání vysazených dveří, opřených o zárubeň.

Toto IMZ v uvedené lokalitě nebylo poslední, v nejbližších týdnech by mělo následovat několik opakování, kdy hodláme využít pokračování demoličních prací k vytváření nových modelových situací v dynamicky se měnících stavebních strukturách.

Všichni, kteří se na přípravě a realizaci tohoto výcviku podíleli, zaslouží pochvalu za dobře odvedenou práci, zvláštní poděkování pak patří vedení demoliční firmy, které velmi ochotně vyšlo vstříc požadavkům HZS a umožnilo hasičům zatrénovat si v reálných podmínkách.Buček Jiří, Milan Ňorek HZS JmK PS Lidická

-wap-
Sdílet