Pondělí 27. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kampaň bezpečné cestování se dostala do další fáze

Cestující hromadné dopravy v Praze a okolí se od tohoto týdne setkávají s novými informačními materiály.Byla totiž odstartována již III. fáze preventivní informační kampaně „Bezpečné cestování“, kterou organizuje MV – GŘ HZS ČR ve spolupráci s Dopravním podnikem hl.m. Prahy,a.s. a Českými dráhami, a.s.

Více než 6 000 ks nových informačních letáků , jejichž vizuální podobu zpracovala profesionální agentura vybraná ve veřejné soutěži, se objeví na informačních plochách v autobusech, tramvajích, v prostorách a soupravách metra, zastávkách městské hromadné dopravy v Praze a v příměstských vlakových soupravách .

Nové letáky občany informují o varovném signálu „Všeobecná výstraha“, jeho smyslu a radí veřejnosti, co dělat po jeho zaznění. Dalšími tématy jsou doporučení chování a jednání při nařízené evakuaci a informace o možném obsahu evakuačního zavazadla , které by umožnilo přežití obyvatel v nouzových podmínkách.

Tato etapa projektu navazuje na předešlou fázi, která cestující veřejnost informovala o správném používání linek tísňového volání, o zásadách chování v případě vzniku mimořádné události, o postupech při nálezu podezřelého zavazadla v metru a ve vlaku a o ochraně dýchacích cest v případě požáru nebo hustého kouře.

Cílem kampaně Bezpečné cestování je zvýšit informovanost občanů cestujících v prostředcích hromadné dopravy a prohloubit jejich povědomí o možných nebezpečích a správném jednání v případě ohrožení nebo mimořádné události.

„Kampaň Bezpečné cestování je součástí našich snah o preventivní působení na co nejširší veřejnost a jsme velmi rádi, že tato naše spolupráce s Českými drahami a Dopravním podnikem hl.m. Prahy i nadále pokračuje. Kampaň zatím probíhá v několika krajích a my bychom ji chtěli rozšířit i do dalších měst a krajů,“ říká náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Miloš Svoboda.


„Bezpečnost na železnici je naší základní prioritou, a proto se kromě vlastních preventivních kampaní rádi účastníme i společných akcí například právě s Hasičským záchranným sborem. Je důležité, aby se informace dostaly k co největšímu počtu cestujících. Stovky plakátků rozmístíme hlavně v příměstských soupravách, kde je uvidí nejvíce lidí,“ vysvětluje náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Petr Moravec.Více informací o projektu Bezpečné cestování najdete na:

http://www.mvcr.cz/…i/index.htmlkpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR


-wap-
Sdílet