Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bezpečnostní veletrhy nabízejí jedinečnou příležitost k prezentaci

Ve dnech 13. až 16. května 2008 se bude na brněnském výstavišti konat šest veletrhů, z nichž dva nesou přívlastek „bezpečnostní“. Jde o čtrnáctý ročník Mezinárodního veletrhu požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET a devátý ročník Mezinárodního veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC.

Místo k oslovení zákazníků

Veletrhy PYROS/ISET a INTERPROTEC jsou největšími akcemi svého druhu v nových členských zemích Evropské unie. „Právě na nové členské země EU se zaměřujeme v našich marketingových aktivitách,“ uvádí vedoucí manažer veletrhů PYROS/ISET a INTERPROTEC Karel Torn. „V těchto zemích získáváme nejenom vystavovatele, ale také odborné návštěvníky, především potenciální zákazníky,“ dodává Torn. Pořadatelé veletrhů kromě reklamní kampaně v těchto zemích chystají pro odborné návštěvníky také specializované zájezdy na brněnské výstaviště za velmi výhodných podmínek.

K největším vystavovatelům budou tradičně patřit Ministerstvo vnitra ČR, Hasičský záchranný sbor ČR a Policie ČR. Tyto instituce zde představí svoje jednotlivé složky a činnosti a také seznámí zájemce se svými akvizičními plány do nejbližších let.

Veletrh PYROS/ISET bude koncentrován opět především do moderního pavilonu F a okolních volných ploch. „Prakticky pod jednou střechou tak získá návštěvník dokonalý přehled o technice a službách, které souvisejí s jak se státem garantovanými bezpečnostními službami, tak i s bezpečností komerční,“ říká Karel Torn.

V oblasti státem garantované bezpečnosti bude ústředním tématem veletrhu PYROS/ISET Integrovaný záchranný systém ČR. „Letos se nově zaměříme i na oblasti, které souvisejí s oblastí rychlé lékařské pomoci, např. technika pro záchranné služby,“ doplňuje Karel Torn.

Také INTERPROTEC proběhne v jednom z nejnovějších pavilonů – G1. V nejmodernějším prostředí tak návštěvníci mohou zhlédnout největší souhrnnou přehlídku bezpečnostního průmyslu v novém prostoru Evropské unie. Dodejme ještě, že PYROS je jako jediná akce tohoto zaměření v ČR zařazena v katalogu akcí Mezinárodního technického výboru pro prevenci a hašení požárů CTIF.

Nejmodernější pavilon F a nově zrekonstruovaný pavilon G1 včetně přilehlých ploch (tedy více než 12 tisíc metrů čtverečních výstavní plochy) budou v květnu připraveny pro téměř tři stovky vystavovatelů nejen z České republiky a většiny zemí Evropské unie, ale také pro nové vystavovatele z Jihoafrické republiky, Ruska a Číny. Ti všichni tvoří téměř osmdesát procent vystavovatelů, kteří již potvrdili svou účast na následujícím ročníku veletrhů PYROS/ISET a INTEPROTEC.

Vzhledem k rozšíření nomenklatury veletrhu PYROS/ISET, podpoře náboru vystavovatelů ze strany agentury CzechTrade a propagaci veletrhů na zahraničních veletrzích organizátoři předpokládají, že všechny pavilony budou zcela zaplněny.

PYROS/ISET 2008 nabídne další obor – přibude policejní a antiteroristická technika

V souvislosti s trendy v oblasti civilní bezpečnosti stoupá zájem výrobců předvést na veletrhu PYROS/ISET 2008 své produkty z oboru policejní a anititeroristické výzbroje, výstroje a služeb. V reakci na tento trend pořadatel veletrhů, společnost Veletrhy Brno, rozšířila nomenklaturu akce o další položky (více na www.pyros.cz ) .

Veletrhy mají oficiální podporu

Bezpečnostní veletrhy mají podporu příslušných oficiálních míst a některých profesních a zájmových sdružení, která garantují jejich odbornou úroveň.

Veletrh PYROS/ISET získal záštitu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a osobně jeho generálního ředitele – genmjr. Miroslava Štěpána, dále pak Policejního prezidia ČR. Spoluorganizátorem a odborným garantem veletrhů PYROS/ISET je Asociace Grémium Alarm (AGA). Garanci nad veletrhem INTERPROTEC převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, spoluorganizátorem a odborným garantem je sdružení Czech Protect a dalšími odbornými garanty jsou Akademie práce a zdraví ČR, Státní úřad inspekce práce, Institut výchovy bezpečnosti práce a Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Nejenom exponáty

Úspěšný veletrh nedělají pouze obsazené metry čtvereční, počty a kvalita exponátů a spokojení vystavovatelé a návštěvníci. Důležitou roli hrají i doprovodné programy, ať již pro odborníky, či pro nejširší veřejnost. Odborníky jistě zaujme mj. 10. evropské setkání hasičů PYROMEETING na téma „Prevence hrozeb 21. století“, 5. mezinárodní konference Krizový management na téma „Ochrana obyvatelstva“ či 4. mezinárodní konference k otázkám zdraví a bezpečnosti při práci Společně bezpečně v rámci Evropské unie pod záštitou ministra práce a sociálních věcí ČR. Nebude chybět 3. setkání odborníků v oblasti ergonomie na téma „Ergonomie na pracovištích“ a za účasti ministra práce a sociálních věcí budou vyhlášeny výsledky soutěže Bezpečný podnik. Široká veřejnost bude moci na praktických ukázkách zhlédnout práci různých složek policie a Hasičského záchranného sboru.

Konference CM (Krizový management) zná své téma – Ochrana obyvatelstva

Letošním tématem tradiční odborné doprovodné akce veletrhu ISET/PYROS, konference CM, je ochrana obyvatelstva. Jednání konference proběhne ve třech panelech. První z nich se bude zabývat krizovým plánováním a řízením ochrany společnosti (obranné plánování, civilní nouzové plánování, havarijní plánování) především v sektorech energetiky, vodního hospodářství, potravinářství a zemědělství, zdravotní péče, dopravy, prvků veřejné správy, životního prostředí apod.
Druhý panel bude na téma způsoby a prostředky k ochraně osob a majetku pro zvládání mimořádných událostí jako jsou nákaza osob, zvířat a rostlin, exploze a požáry, technologické havárie, organizovaný zločin a terorismus, narušení životního prostředí apod.

Třetí panel bude projednávat ochranu komunikačních a informačních systémů pro přenos informací, varování a vyrozumění, ochranu informací apod.

Konference se bude konat ve dnech 14. a 15. května v sále tiskového střediska pavilonu E, podrobnosti o ní najdete na webových stránkách www.pyros.cz .

Den hasičů v Brně 2008 – představte své produkty dobrovolným hasičům

Součástí letošního ročníku veletrhu PYROS/ISET bude poprvé i nová akce – „Den hasičů v Brně 2008“. Jde o nový společný projekt Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravské hasičské jednoty, České hasičské jednoty a Veletrhů Brno, a.s. Akce je určena všem dobrovolným hasičům, ostatním zájemcům o tuto problematiku i široké veřejnosti. Konat se bude v sobotu 17. května 2008, tedy bezprostředně v návaznosti na veletrh PYROS/ISET, přímo na brněnském výstavišti. Připraven bude pestrý program, zaměřený jak na odborné aspekty činnosti dobrovolných hasičů, tak na jejich společenský život. Součástí celodenního programu bude průvod hasičů, cyklistický závod hasičů organizovaných ve sportovních klubech, „Liga mládeže v požárním útoku“, taneční soutěž „Fire dance“, ukázky protipovodňových opatření (světový unikát ve speciální vodní nádrži), Extraliga – soutěž dospělých v požárním útoku, prezentace historické požární techniky, výstava hasičských příleb a historických praporů.

„Den hasičů v Brně 2008“ umožní všem vystavovatelům představit návštěvníkům během tohoto dne své produkty. Společnost Veletrhy Brno, a.s. totiž nabízí zájemcům z řad vystavovatelů možnost ponechat na veletrhu PYROS/ISET svoje expozice o den déle, tedy právě v době konání Dne hasičů.

Další souběžně konané technologické veletrhy

Ve stejném termínu jako bezpečnostní veletrhy se na brněnském výstavišti pod hlavičkou Top Technology konají další čtyři akce. Jedná se o již 19. mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING a 12. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX. Bez zajímavosti v této souvislosti jistě není fakt, že právě firmy z oboru slévárenství a svařování patří mezi největší odběratele ochranných pomůcek, vystavovaných na INTERPROTECu. Podruhé na výstavišti proběhnou Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX a Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH 2008.


-wap-
Sdílet