Pátek 28. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Reakce pražských hasičů k obchodnímu centru Palladium

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy považuje za nutné reagovat na názory některých odborníků z oblasti bezpečnosti, které byly včera publikovány v některých médiích v souvislosti se zprávami o požáru v obchodním centru Palladium.


V těchto zprávách jsou prezentovány názory z oboru provozní bezpečnosti, který zkoumá bezpečnostní, provozní a ekonomická rizika z hlediska výpadku provozu, způsobeném nějakou mimořádnou událostí. Zvážení těchto rizik a stanovení technických a organizačních opatření je věcí investorů a provozovatelů a v ČR není upraveno obecně platnými předpisy. Jistě zajímavé připomínky byly ovšem zasazeny do kontextu s jiným oborem, kterým je požární bezpečnost staveb. Ta je v ČR podrobně upravena právními a technickými předpisy, které byly při projektování výstavbě centra v plném rozsahu respektovány. Objekt centra Palladium je dělen na požární úseky, úseky jsou podle jejich charakteru vybaveny různými požárně bezpečnostními zařízeními, jako je například elektrická požární signalizace, samočinné hasicí zařízení, zařízení pro odvod tepla a kouře apod. Centrum je vybaveno náhradním zdrojem elektrické energie, který slouží právě k napájení těchto zařízení.
Publikované myšlenky, o možnosti provozování části obchodního centra současně v průběhu požáru nebo ihned po jeho likvidaci, nejsou příliš šťastné a mohou končit i hazardem. Pokud by chtěl majitel nějakého obchodního centra v takové situaci dále zodpovídat za bezpečnost tisíců návštěvníků a určitou úroveň bezpečí jim zaručit, ocitl by se v nesnadné situaci. Zřejmě by svoje centrum musel – s trochou nadsázky – předem zajistit za použití standardů, platných v atomových elektrárnách, kosmodromech, ponorkách, přísně střežených věznicích a podobných případech.
Předpisy oboru požární bezpečnosti v ČR a jejich dodržování jsou na stejné, v některých bodech i přísnější úrovni ve srovnání s vyspělými státy Evropy. Trochu jiný je někdy stav bezpečnostního povědomí a disciplíny v běžném životě – každý jistě může sám posoudit situaci v jiné oblasti bezpečnosti, třeba v silničním provozu.
Nadále nezbývá než popřát skutečným odborníkům věcnou diskusi, obchodním centrům bezpečný provoz a občanům, kteří mají obchodní centra v oblibě, příjemný a bezpečný pobyt.

Pro ilustraci připojujeme snímek náhradního zdroje, instalovaném v centru Palladium.



V Praze, dne 26. února 2008


plk. Bc. Dalibor Gosman v. r.
ředitel HZS hl. m. Prahy
Sdílet