Sobota 25. března 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení složek IZS „Zora Olomouc 2014“ simulovalo únik kapalného amoniaku z technologie chlazení

V pátek 26. září 2014 proběhlo v Olomouci na Tovární ulici od 9:00 hodin taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) s názvem „Zora Olomouc 2014“. Cvičení se kromě složek IZS zúčastnili i zaměstnanci závodu Nestlé Česko, s.r.o.

V důsledku vady materiálu prasklo čelo nádrže na kapalný amoniak v technologii chlazení výrobního závodu. Bezpečnostní zařízení signalizovalo únik, zaměstnanci závodu byli okamžitě evakuováni podle evakuačního plánu, jeden z nich však chyběl. Celá událost byla oznámena na tisňovou linku Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a na místo vyjely jednotky profesionálních hasičů z požární stanice v Olomouce a dobrovolných hasičů z Velké Bystřice a Chválkovic.

Hasiči po příjezdu vyhledali pohřešovaného technika, vytyčili nebezpečnou zónu, postavili dekontaminační stanoviště, v protichemických oblecích se pokoušeli utěsnit poškozenou nádrž a zastavit únik amoniaku. Vzhledem k tomu, že amoniak začal unikat také do okolí, bylo potřeba ho zkrápět.

Cvičení bylo schváleno bezpečnostní radou Olomouckého kraje a jeho námětem je únik nebezpečné chemické látky z technologického provozu výrobního závodu. Uniklou chemickou látkou je kapalný amoniak, který má zejména v kapalné formě specifické vlastnosti, které komplikují jak zásah hasičů, tak následnou likvidaci následků havárie.

popsal námět cvičení kpt. Ing. Leoš Janáček, vedoucí cvičení z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje

Cvičení podobného rozsahu se v Olomouci koná jednou ročně a jeho cílem bylo procvičit vzájemnou spolupráci záchranných složek a managementu závodu při řešení mimořádné události s ohledem na co nejefektivnější odstranění příčin úniku a omezení případného dopadu havárie na zaměstnance, bezprostřední okolí závodu a životní prostředí.

Pro Nestlé je bezpečnost zaměstnanců i obyvatel v okolí závodu zásadní. Důraz klademe na preventivní opatření. Připravenost reagovat v případě náhlé události je ale též důležitá, a proto ji každý rok tímto cvičením prověřujeme.

sdělil Andrew Ethell, ředitel závodu Zora Olomouc

Cvičení se zúčastnilo 22 hasičů a 13 záchranářů z ostatních složek IZS.

Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet