Úterý 2. června 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Stimax.cz 970

Bojový řád 13/P: Hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru

Pro požáry v podkroví je charakteristické šíření požáru a skryté hoření mezi jednotlivými vrstvami střech, v dutinách mezi střešní konstrukcí a stropem podkrovní místnosti, silné zakouření a vysoká teplota v nesnadno odvětratelných prostorech.

Při hašení požáru v podkroví je třeba:

 1. průzkumem zjistit
  1. přítomnost ohrožených osob a zvířat,
  2. možné úkryty, zejména dětí,
  3. nebezpečné materiály a tlakové lahve,
  4. cesty šíření požáru se zvláštním zřetelem na skryté cesty,
  5. stav stavebních konstrukcí a konstrukce střechy včetně krytiny,
  6. možné zásahové cesty,
  7. možnost odvětrání těchto prostor,
 2. provést evakuaci a záchranu všech ohrožených osob, zvířat a cenného materiálu,
 3. provést opatření na odvedení tepla a kouře (přirozená ventilace, využití zařízení pro odvod tepla a kouře, nucená ventilace),
 4. zajistit vypnutí elektrického proudu v celém podkroví včetně půdního prostoru s ohledem na možnost napájení rozvodů z různých míst,
 5. nasadit proudy s ohledem na cesty šíření požáru, a to schodišťovým prostorem, ze střechy střešními okny a otvorem ve střeše,
 6. při požáru mezi stropem a krytinou nasadit proudy vytvořenými otvory,
 7. při hašení požáru používat vhodné hasební látky nebo přísady ke zvýšení hasebních účinků vody, používat množství dodávaného hasiva s ohledem na efektivnost hašení požáru (vysokotlaká vodní mlha, proudnice s roztříštěným vodním proudem, ruční stříkačka k dohašovaní), provést opatření k ochraně majetku před vodou použitou k hašení,
 8. zajistit opatření proti nebezpečí pádu, zejména při zásahu na strmých a kluzkých střechách,
 9. s ohledem na rozsah požáru posoudit zatížení stropní konstrukce.

Při hašení požáru v půdním prostoru:

 1. provést průzkum se zaměřením na požárně dělící konstrukce mezi jednotlivými půdními prostory a prověřit jejich celistvost,
 2. vytvořit odvětrávací otvory pro odvod zplodin hoření, pokud možno v nejvyšším místě a na závětrné straně, aby došlo ke snížení teploty a odvedení kouře,
 3. tam kde jsou vhodné podmínky provádět nucenou ventilaci,
 4. případně ochlazovat střešní krytinu z vnější strany,
 5. zvážit odstranění materiálu z půdního prostoru.
Sdílet
Přiložené soubory
P.13 Podkrovi.pdf zobrazit online PDF 183 kB
Banner Agrotec 970x150 OK