Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičný požární poplach a taktické cvičení složek IZS

Na zámku Ctěnice u Prahy proběhlo včera v 10:00 společné cvičení personálu zámku Ctěnice a složek IZS. Bylo připraveno jako součást prověření vzájemné spolupráce při případném vzniku mimořádné události.

Společným zájmem je při praktické činnosti nacvičit fáze průběhu mimořádné události včetně jejího úspěšného zdolání tak, aby nedošlo ke zranění či úmrtí osob a byly minimalizovány škody na majetku a inventáři historicky nevyčíslitelné ceny.

Byla simulována mimořádná událost, při které došlo k zahoření elektrické instalace v zasedací místnosti č. 301 a k následnému požáru. Požárem je ohrožena expozice zámku a současně je třeba prověřit vzájemnou spolupráci zaměstnanců zámku při zdolávaní mimořádné události.


Cvičení proběhlo a bylo plněno bez závad dle následujícího zadání:

- simulovat možnou mimořádnou událost

- vyhlásit požární poplach dle interních předpisů areálů zámku

- ověřit účinnost a správnost dokumentace zdolávání požáru

- provést funkční zkoušku požárně bezpečnostních zařízení

- prakticky seznámit zaměstnance zámku s jejich činností při vyhlášení požárního
poplachu a odchodem na místo pro evakuované osoby

- ověřit způsob oznámení mimořádné události na PCO a tel.č.150

- seznámit zasahující složky IZS s DZP areálu

- zaznamenat dojezdové časy předurčených jednotek HZS hl.m. Prahy

- prakticky vyzkoušet funkci hydrantové sítě v areálu zámku

- ověřit společnou práci hasičů a personálu zámku při (evakuaci) záchraně historicky cenných předmětů expozice zámku

- případné nedostatky při taktickém cvičení vyhodnotit a bude-li to nutné, navrhnout opatřeníZúčastněné jednotky HZS hl. města Prahy :

HS-10 Dojezd cca 5 minut

CAS243000/300-S1Z
CAS328200/800-S3R
AZ30-S1V

HS-3 Dojezd cca 13 minut

CAS243000/200-M1Z
CAS328200/800-S3R


HS-1Dojezd cca 18 minut

CAS243000/200-M1Z


HS-11 Dojezd cca 20 minut

CAS241800/200-M1Z


HS-2 Dojezd cca 22 minut

TA-CH-M1Z


Miloš Vorel
zástupce tiskového mluvčího
HZS Praha


-swo-
Sdílet