Středa 22. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v Račicích mají nové zázemí

V průběhu měsíce ledna a února probíhaly ve všech organizacích sborů dobrovolných hasičů valné hromady, na kterých jejich členové hodnotili činnost za uplynulé období. Nejinak tomu bylo i v Račicích u Vyškova.

O činnosti zdejšího sboru dobrovolných hasičů se dá říci, že ta byla v uplynulém roce velmi pestrá a bohatá. Svědčí o tom nejen každodenní běžná činnost, jako je pomoc obyvatelstvu při požárech a živelných pohromách, nebo práce s mládeží, ale především řada hodin strávených na opravě hasičské zbrojnice, jejíž vnitřní prostory prošly rozsáhlou úpravou.

Do března roku 2007 hasiči využívali pouze garáž, která sloužila i jako šatna a jednu menší místnost. Zbývající dvě místnosti obecní úřad pronajmul, prostory v nich našla prodejna levného textilu. Po dlouhém jednání bylo rozhodnuto, že místnosti budou vráceny zpět do užívání hasičů. Navrácené prostory byly v žalostném stavu, vlhko, opadané omítky, plíseň …. S opravami se započalo ještě v březnu.

Vedle celkové rekonstrukce elektroinstalace, výměny oken, dveří a zavedení vody do objektu, bylo nejnáročnější částí prací vybudování nového sociálního zařízení a nových odpadů. Většina prací byla prováděna brigádnicky svépomocí. Největší podíl na ní měl velitel jednotky Antonín Hloušek starší, který sám na hasičce odpracoval na 270 brigádnických hodin.

O tom, že se nyní račickým hasičům v nově opravené zbrojnici pracuje opravdu výborně, se přesvědčila i starostka obce Marlena Březovská při její kolaudaci. Byla to také ona, kdo uvedený fakt patřičně vyzvednula i na výroční členské schůzi sboru. V letošním roce čeká jednotku ještě oprava fasády budovy a další drobné úpravy.


www.hasiciracice.wgz.cz


Za SDH Račice Antonín Hloušek ml.

-wap-
Sdílet