Neděle 26. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 14/P: Požáry garáží

V hromadných garážích se předpokládá velké rozšíření požáru, protože celá garáž nebo její část tvoří jeden požární úsek a v krátkém čase je požárem zasaženo několik vozidel. Hromadné garáže jsou v některých případech vybaveny EPS, stabilním hasicím zařízením, nástěnnými hydranty a vzduchotechnikou.

Jednotlivé a řadové garáže tvoří samostatné požární úseky nebo je šíření požáru omezeno stavebními konstrukcemi. Je zde předpoklad skladování pohonných hmot, maziv a pneumatik.

U požárů garáží je předpoklad rychlého šíření požáru, vysoké teploty, silného zakouření garáží a souvisejících objektů. Zplodiny hoření jsou velmi toxické. Vzhledem k možnosti skladování nebezpečných látek, tlakových lahví a garážování vozidel na plynový pohon je zde nebezpečí výbuchu.

Při průzkumu je nutno zjistit:

  1. pásmo hoření a rozsah požáru, zejména u hromadných garáží, s využitím EPS, infrakamery a detektorů tepla,
  2. polohu ohrožených osob v zakouřeném prostoru, např. s využitím infrakamery,
  3. zásahové a únikové cesty – využít dokumentaci zdolávání požáru,
  4. možné cesty šíření požáru,
  5. pásmo zakouření včetně ohrožení souvisejících objektů,
  6. nutnost použití dýchací techniky a ochranných obleků proti sálavému teplu.

Doporučené nejmenší síly a prostředky:

  1. jednotlivé garáže – jeden útočný proud,
  2. řadové garáže – jeden útočný proud a další proud v záloze pro případ šíření požáru do dalších garáží,
  3. hromadné garáže – nejméně dva útočné proudy, např. bojové rozvinutí 1 C proud a doplnit rozdělovač a druhý C proud.
Sdílet
Přiložené soubory
p-14.pdf zobrazit online PDF 164 kB