Úterý 13. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči z elektrárny Prunéřov za sebou mají prověřovací cvičení na únik sádrovcové suspenze

Únik sádrovcové suspenze a její průnik do dešťové kanalizace v elektrárně Prunéřov I zalarmoval požární hlídku příslušné směny v provoze, podnikové hasiče i celý havarijní štáb. Událost zaznamenal jeden z pracovníků elektrárny při běžné kontrole potrubí, který ihned informoval směnového inženýra. Ten vzápětí spustil nezbytný proces, jímž byly všechny dotčené osoby a instituce informovány o vzniku mimořádné události s dopadem na životní prostředí. Jednalo se přitom o další havarijní cvičení v uhelných elektrárnách Skupiny ČEZ na severu Čech.

„Havarijní cvičení ve všech uhelných a vodních elektrárnách Skupiny ČEZ se konají každoročně. Jejich zaměření je různé a vyplývá vždy z místních podmínek. Konkrétně v elektrárně Prunéřov I jsme letos zvolili nácvik likvidace události spojených s ohrožením životního prostředí. Simulace takovýchto mimořádných událostí přitom dokáže dokonale prověřit jak připravenost elektrárenský hasičů, tak i operativní pohotovost směnového inženýra, postup havarijního štábu a všech dotčených osob v elektrárně, včetně podnikového ekologa a vodohospodáře. Zároveň se ověří i stávající kontakty v rámci ohlašovací povinnosti vnějším orgánům. Samozřejmě velká pozornost je věnována také rychlosti s jakou je daná situace zvládnuta,“

vysvětlil smysl cvičení Josef Tisoň, specialista havarijní připravenosti elektráren Skupiny ČEZ.

Simulovaný únik sádrovcové suspenze byl zaznamenán v 8:58 hodin, bezprostředně poté vyslal směnový inženýr na místo požární hlídku, jakmile byl obeznámen se skutečným stavem věci, okamžitě informoval elektrárenské hasiče. Na ohlašovně požárů přitom přijali informaci o mimořádné situaci v 9:05 hodin, přičemž o tři minuty později již byli prunéřovští hasiči na místě a likvidovali následky havárie. Jejich tušimickým kolegům, které „požádali“ o pomoc, pak trvalo pouhých dvanáct minut na to, aby se rovněž mohli zapojit do akce. V jejich případě se jednalo o ověření času dojezdu ze stanice v Elektrárně Tušimice, přičemž by případně zasahovali přímo v absorbéru odsíření. V 9:26 hodin již byla učiněna veškerá opatření a místo pomyslné ekologické havárie se jen monitorovalo.

Podle Josefa Tisoně vše proběhlo tak, jak by tomu mělo být i ve skutečnosti.

„V Prunéřově jsou velmi dobře připraveni na likvidaci mimořádných situací s dopadem na životní prostředí. Vzájemná komunikace mezi směnovým inženýrem, hasiči a požární hlídkou a jejich součinnost byla rovněž perfektní. Každý věděl, co má dělat a kde je jeho místo. Rovněž členové havarijního štábu se sešli během několika minut, vyhodnotili situaci a pak vše operativně řídili,“

dodal na závěr specialista na havarijní připravenost.

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy
Sdílet