Středa 19. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Koncepcia plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov HaZZ a obecných hasičských zborov

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 27. februára 2008 prerokovala a schválila „Koncepciu plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru a obecných hasičských zborov na území Slovenskej republiky – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“.

Návrh na zmenu plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru a obecných hasičských zborov na území Slovenskej republiky vyplynul z potreby poskytnúť pomoc občanovi v núdzi na celom území Slovenskej republiky najneskôr do 15 minút.

Hasičský a záchranný zbor má v súčasnosti 113 hasičských staníc a jeho príslušníci majú výjazd na zásah do 1 minúty od ohlásenia. To, kedy prídu na miesto udalosti, závisí od vzdialenosti miesta od hasičskej stanice, od členitosti územia a od premávky na cestách. Zvyčajne je doba dojazdnosti do 15 minút, ale na území Slovenskej republiky existujú aj miesta s dojazdnosťou nad 20 až do 40 minút.

Jednotky obecných hasičských zborov sú aj v súčasnosti zaraďované do požiarno-poplachových plánov, avšak ich reálne využitie je vzhľadom na nedostatočné technické a personálne vybavenie (technický stav budov, v ktorých sídlia obecné hasičské zbory a hasičské zbrojnice, nedostatočná technika na hasenie a na záchranárske činnosti a pod.) veľmi nízka. Podľa štatistiky sa za posledných päť rokov obecné hasičské zbory podieľali na zásahovej činnosti všetkých hasičských jednotiek len v 6,5 % prípadov. Výjazd realizujú do 10 minút od ohlásenia udalosti, priamo pri zásahu zabezpečujú podpornú činnosť pre zasahujúcich príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (napríklad dopravu vody hadicovým vedením, pomocné práce pri zdolávaní rozsiahlych lesných požiarov alebo pri povodniach a pod.).

Navrhovaná „Koncepcia plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru a obecných hasičských zborov“ uvažuje o dobudovaní dvoch typov obecných hasičských zborov:

prvý typ obecného hasičského zboru bude vykonávať základné zásahové úkony (obmedzenie šírenia požiaru alebo záchranu osôb do príjazdu príslušníkov Hasičského a záchranného zboru); druhý typ obecného hasičského zboru bude možné využiť na vykonávanie podporných zásahových činností v celkovom komplexe zásahovej činnosti v spolupráci s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru.
Hasičský a záchranný zbor vytypoval 106 obecných hasičských zborov, ktoré sú rozmiestnené tak, aby mohli doplniť hasičské stanice, pričom by sa dosiahla dojazdovosť do 15 minút na celom území Slovenska. Tieto vytypované obecné hasičské zbory sa budú môcť uchádzať o čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie – Regionálneho operačného programu pre programové obdobie rokov 2007 až 2013.

mjr. PhDr. Alena Bučeková,
hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru


-swo-
Sdílet