Středa 14. dubna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 15/P: Požáry střešních konstrukcí

Požáry střešních konstrukcí jsou charakterizovány rychlým šířením požáru hořlavými částmi konstrukce, krytinou, izolací, prachem, dutými stavebními konstrukcemi doprovázené vznikem velkého množství kouře a vysokou teplotou.

Při požárech střešních konstrukcí je třeba:

 1. nevstupovat na střechu bez opatření proti propadnutí a nebezpečí pádu (utvoření lávek mezi hlavními nosníky, jištění) a posouzení rychlosti rozvoje požáru,
 2. podle situace nasadit útočné proudy,
  1. vnitřní zásahovou cestou budovou k uhašení hořící konstrukce střechy a krytiny ze spodu, k ochraně nosných konstrukcí a k zabránění šíření požáru dovnitř budovy,
  2. vnější zásahovou cestou, na krytinu,
 3. chránit nosné konstrukce ochlazováním, aby nedošlo ke ztrátě jejich nosnosti, sledovat jejich stav,
 4. zabránit šíření požáru mimo požární úsek v místech požárně dělících konstrukcí a v těchto místech organizovat požární obranu,
 5. při rozvinutých požárech o velké ploše tvořit proluky v konstrukci střechy v dostatečné vzdálenosti od fronty šíření požáru,
 6. organizovat ochranu hasičů před narušenými konstrukcemi, např. ztržením konstrukcí,
 7. hrozí-li zřícení konstrukce, je nutné včas přemístit síly a prostředky z ohroženého prostoru,
 8. na hasební práce na střeše určovat jen nezbytný počet hasičů, s ohledem na únosnost střešního pláště, používat věcné prostředky pro rozložení hmotnosti,
 9. pokud to podmínky dovolují, hasit a rozebírat střešní krytinu z výškové techniky, vždy však s ohledem na nebezpečí náhlých změn parametrů požáru, vyšlehnutí plamenů a horkých zplodin hoření (např. při propadnutí střechy), přerušení dodávky vody.
Sdílet
Přiložené soubory
P.15 Strechy.pdf zobrazit online PDF 173 kB