Středa 14. dubna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Šestadvacet medailí a poděkování policistům, hasičům a záchranářům předávali v Ústeckém kraji

V úterý 14. října 2014 večer byli na děčínském zámku oceněni členové jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje Záslužnými medailemi Ústeckého kraje a za podíl na likvidaci loňských povodní i týmy a útvary složek IZS z jiných krajů. Medaile předával hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Společně s hejtmanem a primátorem Děčína Františkem Pelantem se slavnostního večera s vyznamenanými zúčastnili představitelé složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, plk. Tomáš Landsfeld, krajský policejní ředitel, plk. Roman Vyskočil, ředitel Hasičského záchranného sboru ÚK, Jiří Henc, starosta krajského sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska a MUDr. Ilja Deyl, ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Mnohokrát jsem se osobně přesvědčil o vysokých morálních kvalitách, o obětavosti, odvaze, akceschopnosti a týmové práci všech složek a všech příslušníků integrovaného záchranného systému,

řekl v úvodu hejtman Oldřich Bubeníček.

Proto upřímně blahopřeji všem dnešním laureátům, kteří budou oceněni za příkladné činy, mimořádné výkony a statečnost,

dodal hejtman.

Kromě Záslužných medailí byly uděleny dvě Medaile hejtmana a Oldřich Bubeníček rovněž předal Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje novou zástavu a na prapory složek IZS připnul nové stuhy.

Medaile hejtmana obdrželi Růžena Čechová, starostka města Terezína a Jiří Skalický, starosta obce Velemín.

Záslužné medaile Ústeckého kraje převzali tito jednotlivci a útvary:

Za příkladné plnění pracovních povinností, dlouhodobou činnost nebo účinnou spolupráci, kterou se výrazně nominovaní zasloužili o rozvoj IZS Ústeckého kraje:

plk. Ing. Jan Rudolf a npor. Jiří Toufar DiS (Hasičský záchranný sbor ÚK), MUDr. Karel Horáček, Roman Jizera, Jitka Balážová a Mgr. Patrik Christian Cmorej (Zdravotnická záchranná služba ÚK), nprap. Bc. Roman Horský, Martin Bartl a kpt. Ing. Roman Chynoranský (Policie ČR Ústeckého kraje).

Za Mimořádný výkon ve službě nebo prokázání odvahy a osobní statečnosti, kterou se nominovaní významně zasloužili o účinné zvládnutí zásahu či mimořádné události:

Tým posttraumatické péče HZS Zlínského kraje, Tým posttraumatické péče HZS Olomouckého kraje, Záchranný útvar HZS ČR Hlučín, nprap. Štěpán Smrž, nstržm. Tomáš Beránek, pprap. Václav Brožovský a Speciální pořádková jednotka (Krajské ředitelství Policie ÚK), Čestmír Opluštil a Aleš Miler (Dobrovolní hasiči).

Za úspěšnou reprezentaci na republikové nebo mezinárodní úrovni, kterou se nominovaní zasloužili o propagaci složek IZS:

Bc. Lukáš Khýr, Zbyněk Švarc, Ladislav Stárek a David Somol (HZS ÚK), prap. Jan Wainer (PČR ÚK) a Tomáš Vlček (Dobrovolní hasiči).

Sdílet