Neděle 25. unora 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V budově Oblastní nemocnice v Příbrami složky IZS cvičily zásah při požáru, uvnitř bylo dvacet osob

Dne 16. října v dopoledních hodinách proběhlo taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému v budově Oblastní nemocnice v Příbrami.

Cílem bylo prověřit spolupráci a koordinaci jednotlivých složek při takto mimořádné události. Šlo o likvidaci požáru ve třetím patře, kde jsou nevyužívané prostory a nyní simulovaly lůžkového oddělení interny. Požár měl vzniknout v kuchyňce a na oddělení v tu dobu bylo přítomno 20 osob, některé zcela odříznuty v pokojích.

Přivolaní policisté na místě prováděli bezpečnostní uzávěru na příjezdových komunikacích vedoucích do lokality místa zásahu, ale zároveň zachovávali bezpečný a plynulý průjezd sanitních vozidel. Dále zamezovali pohybu civilních osob do prostor cvičení.

Další složky zajišťovaly evakuaci objektu, hašení požáru, odvětrávání uměle zadýmených prostor, evidenci zachráněných osob, jejich ošetření a transport. Při cvičení se prověřovalo i třídění raněných, nácvik psychosociální pomoci evakuovaným, procvičení komunikace mezi členy řídícího štábu a dojezdové časy. Taktické cvičení prokázalo, že všichni zúčastnění jsou velmi dobře připraveni danou situaci zvládnout.


Hasiči provedli průzkum v dýchací technice k hořícím prostorám a zahájili evakuaci pacientů pomocí nosítek a výškovou technikou – požární plošinou AP 37 Bronto. Při třídění pacientů byla použita metoda START (Snadné Třídění a Rychlý Transport), která slouží k efektivnímu třídění raněných při událostech většího rozsahu (větší počet raněných). Po provedení evakuace z budovy D4 byli pacienti předáni k dalšímu ošetření ZZS kde zároveň Policie ČR provedla evidenci.

Při cvičení byl zřízen štáb velitele zásahu, který měl za úkol mimo řízení záchranných a likvidačních prací při zdolávání mimořádné události i spolupráci s nemocničním zdravotnickým personálem a krizovým štábem Oblastní nemocnice a.s.

Byla ověřena vydatnost a tlakové poměry v hydrantové síti v areálu Oblastní nemocnice Příbram a.s. formou zkoušky nasazením usměrněného proudu vody z požárního monitoru, kterým disponuje výšková technika – požární plošina AP 37 Bronto dislokovaná na stanici HZS Příbram.

mjr. ing. Jarmil Soukup, velitel stanice Příbram

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
Policie ČR
Sdílet